Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Příklad pro vyplnění Přiznání k dani z přidané hodnoty

21. 12. 2005

Příklad č. 1

Výchozí podmínky:

  • plátce má sídlo v tuzemsku
  • nakupuje zboží v tuzemsku za účelem prodeje v nezměněném stavu v tuzemsku
  • pro veškerá plnění byly vystaveny, příp. přijaty daňové doklady
  • plátce uplatňuje nárok na odpočet daně v plné výši (P= sloupec plný nárok)
  • měsíční zdaňovací období - příklad za září 2004
Plnění uskutečněná (v Kč) základ
daně
daň ř. DAP
 1) prodej zboží (19%)  90 000  17 100  210
 2) prodej zboží (5%)  125 000  6 250   215
 3) přijatá záloha na dodání zboží v tuzemsku (19%)  60 000  11 400  210
Plnění přijatá (v Kč)  základ
daně
 daň  ř. DAP
 4) nákup zboží (19%)  60 000  11 400   310.P
 5) nákup zboží (5%)  150 000  7 500  315.P
 6) daň. doklady na nákupy zboží od plátců v t. v 04/2004 (22%)  30 000  6 600  310.P

V oddílu B. přiznání k DPH za zdaňovací období září 2004 plátce vyplní pouze následující řádky:

B. ODDÍL - daň z přidané hodnoty

 II. Povinnost přiznat daň za Základ
daně 
Daň
na výstupu 
ř. 1. uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku
210 se základní sazbou daně 150 000 28 500
215 se sníženou sazbou daně 125 000 6 250
 III. Nárok na odpočet daně z plnění za Základ
daně
Daň na vstupu
(plný nárok)
Daň na vstupu
(krácený nárok)
ř. 1. přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku
310 se základní sazbou daně 90 000 18 000  
315 se sníženou sazbou daně 150 000 7 500  
   
390 celková suma plného nároku na odpočet daně (ř.310 +315 +320 +325 +330 +335 +340 +345 +350 +355 +360 +365 +370) 25 500  
 V. Uskutečněná plnění celkem Částka za plnění
510 Celková částka uskutečněných plnění s nárokem na odpočet daně (§ 72 odst. 2 písm. a) až d) ) 275 000
 VII. - Výpočet daňové povinnosti Odpočet daně Daň na výstupu
730 Daň na výstupu (ř. 210 +215 + 220 + 225 +230 +235 + 240 +245 +250 +255 +260 +265 +270 +275 -600 +710)   34 750
750 Odpočet daně (ř. 390 +550 +560 +570 +580) 25 500  
753 Vlastní daňová povinnost (ř 730 -750) 9 250