Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Přehled koeficientů k dani z nemovitostí platných k 1.1.2013

31. 12. 2012

Celostátní přehled koeficientů k dani z nemovitostí platných k 1.1.2013

Informace k přehledům hodnot koeficientů daně z nemovitostí platných k 1.1.2013

Celostátní přehledy hodnot jednotlivých koeficientů daně z nemovitostí podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),  jsou k dispozici v šesti tabulkách aplikace Microsoft Excel (XLS).

Jednotlivé položky jsou v tabulkách řazeny abecedně podle názvu obce. Pro vyhledání konkrétní položky (název obce, hodnota koeficientu atd.) použijte nabídku "Úpravy/Najít".
Pokud tabulka obsahuje více listů, zvolte příslušný list z karet v levé dolní části okna MS Excel.
Poznámka: Pokud je koeficient stanoven pro výčet nemovitostí (tj. nikoli pro celou obec nebo pro celé katastrální území), výčty neobsahují nemovitosti na území města Plzně, které z technických důvodů nelze do tabulek zahrnout. V případě nejasností podá v těchto případech potřebné informace Finanční úřad pro Plzeňský kraj, územní pracoviště v Plzni.

K jednotlivým tabulkám:
Koeficient daně z nemovitostí podle § 6 odst. 4 zákona pro stavební pozemky:
Obec může vyhlásit koeficient odlišný od hodnoty uvedené v § 6 odst. 4 zákona, stanovené podle počtu obyvatel.
Hodnoty koeficientu jsou různé.
Záznam existuje, pokud daná obec vyhlásila hodnotu koeficientu pro stavební pozemky odlišnou od hodnoty uvedené v § 6 odst.4 zákona. V ostatních případech platí základní hodnoty koeficientu stanovené podle počtu obyvatel, uvedené v zákonu.
Tento koeficient se vztahuje pouze na druh nemovitosti F = stavební pozemek.
Listy tabulky:
Koeficienty se vztahují na vybrané nemovitosti – výběr vychází z toho jak je koeficient stanoven:
pro celou obec  LIST poz_O_2013
pro katastr. území  LIST poz_K_2013
pro výčet nemovitostí  LIST poz_V_2013

Koeficient daně z nemovitostí podle §11 odst. 3 písmeno a) zákona pro stavby:
Obec může vyhlásit koeficient odlišný od hodnoty uvedené v § 11 odst. 3 písm. a) zákona podle počtu obyvatel.
Hodnoty koeficientu dle § 11 odst. 3 písm. a) zákona jsou různé.
Záznam existuje, pokud daná obec  vyhlásila hodnoty koeficientu pro vybrané stavby odlišně od základní hodnoty uvedené v § 11 odst. 3 písm. a) zákona podle počtu obyvatel. V ostatních případech platí základní hodnoty koeficientu stanovené podle počtu obyvatel, uvedené v zákonu.
Koeficient dle §11 odst. 3 písm. a) zákona se uplatňuje u staveb druhu H (obytný dům) a I (stavba tvořící příslušenství obytného domu).
Listy tabulky:
Koeficient se vztahuje na vybrané nemovitosti (dle jejich identifikace, resp. umístění) – výběr vychází z toho jak je koeficient stanoven:
Koeficient dle §11 odst. 3 písm. a) pro celou obec: LIST sta_O_2013
Koeficient dle §11 odst. 3 písm. a) pro katastrální území: LIST sta_K_2013
Koeficient dle §11 odst. 3 písm. a) pro výčet nemovitostí:  LIST sta_V_2013

Koeficient daně z nemovitostí podle §11 odst. 3 písmeno a)  zákona pro jednotky:
Obec může vyhlásit koeficient odlišný od hodnoty uvedené v § 11 odst. 3 písm. a) zákona, stanovené podle počtu obyvatel.
Hodnoty koeficientu jsou různé.
Záznam existuje, pokud daná obec  vyhlásila odlišné hodnoty koeficientu dle §11 odst. 3 písmeno a) zákona pro vybrané jednotky odlišné od hodnot uvedených v § 11 odst. 3 písm. a) zákona. V ostatních případech platí základní hodnoty koeficientu stanovené podle počtu obyvatel, uvedené v zákonu.
Koeficienty se uplatňují u druhů jednotek R (byt) a Z (ostatní samostatný nebytový prostor)
Listy tabulky:
Koeficienty se vztahují na vybrané jednotky (dle jejich identifikace, resp. umístění) – výběr vychází z toho jak je koeficient stanoven:
pro celou obec  LIST jed_O_2013
pro katastr. území  LIST jed_K_2013
pro výčet nemovitostí  LIST jed_V_2013

Koeficient daně z nemovitostí 1,5 podle dle §11 odst. 3 písmeno b) zákona pro stavby a jednotky:
Záznam existuje jen pokud daná obec vyhlásila pro daný druh stavby  na svém území koeficient dle §11 odst. 3 písmeno b) zákona.
Koeficient dle §11 odst. 3 písmeno b) zákona se může vztahovat pouze na tyto druhy staveb a jednotek:
J - stavba pro rodinnou rekreaci včetně rodinných domů využívaných pro rodinnou rekreaci
K - stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě pro rodinnou rekreaci
L - garáž vystavěná odděleně od obytného domu
Stavby užívané pro podnikatelskou činnost:
M – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství
N – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba
O – ostatní podnikatelská činnost
Samostatné nebytové prostory užívané pro podnikatelskou činnost:
S - zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství
T - průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba
U - ostatní podnikatelská činnost
V - samostatný nebytový prostor užívaný jako garáž
Z - ostatní samostatný nebytový prostor

Koeficient daně z nemovitostí podle §11 odst. 4 zákona pro stavby:
Koeficient dle §11 odst. 4 zákona se vztahuje na stavby druhu J (stavby pro rodinnou rekreaci a rodinné domy využívané pro rodinnou rekreaci) a K (stavby tvořící příslušenství staveb druhu J), pokud se nacházejí v národních parcích a v zónách I. chráněných krajinných oblastí.
Hodnota koeficientu dle §11 odst. 4  je vždy = 2
Listy tabulky:
Koeficient se vztahuje na vybrané nemovitosti (dle jejich identifikace, resp. umístění) – výběr vychází z toho jak je koeficient stanoven:
Koeficient dle §11 odst. 4 pro celou obec: LIST sta_O2_2013
Koeficient dle §11 odst. 4 pro katastrální území: LIST sta_K2_2013
Koeficient dle §11 odst. 4 pro výčet nemovitostí: LIST sta_V2_2013

Místní koeficient daně z nemovitostí podle §12 zákona:
Záznam existuje jen pokud daná obec pro své území stanovila místní koeficient podle § 12 zákona.
Hodnota místního koeficientu podle § 12 zákona může být = 2, 3, 4, 5.
V obcích, které nejsou v tabulce uvedeny, není místní koeficient uplatněn.
Místní koeficient podle § 12 zákona se vztahuje na všechny nemovitosti na celém území obce s výjimkou pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů (druh pozemku A) a trvalých travních porostů (druh pozemku B).