Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Sdělení k Informaci k možnosti žádat o prominutí příslušenství daně z nabytí nemovitých věcí zveřejněné dne 20. 4. 2017

28. 7. 2017

V zájmu právní jistoty žadatelů o prominutí příslušenství daně vzniklého v případech, kdy si poplatník nezákonně uplatnil osvobození podle § 7 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, z titulu prvního úplatného nabytí vlastnického práva k jednotce v rodinném domě a v souvislosti s tím mu vznikl úrok z prodlení nebo úrok z posečkané částky, Generální finanční ředitelství sděluje, že ospravedlnitelný důvod prodlení uvedený v Informaci k možnosti žádat o prominutí příslušenství daně z nabytí nemovitých věcí, která je přílohou k Informaci k aplikaci zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákonné opatření“), v případě nabytí vlastnického práva k bytové jednotce v rodinném domě, se vztahuje jak na úrok z prodlení, tak i na úrok z posečkané částky.