Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Osvobození finančního daru od daně darovací

1. 1. 2005

Společnost s.r.o se zapsaným předmětem činnosti v obchodním rejstříku jako činnost konzultační v oblasti strojírenství byla příslušným ministerstvem pověřena organizací mezinárodního sympozia, jehož cílem byla výměna zkušeností a znalostí z oblasti vědy a techniky. Na organizaci tohoto sympozia obdržela finanční dary od různých společností. Vztahuje se na tyto finanční dary osvobození od daně darovací podle § 20 odst. 4 s tím, že se jedná o majetek určený na financování vědy a vzdělání?

Podle ustanovení § 20 odst. 4 písm. a) zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, jsou osvobozena bezúplatná nabytí majetku určená na financování zařízení a humanitárních akcí v oblasti kultury, školství, vědy a vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče, ekologie, tělovýchovy, sportu, výchovy a ochrany dětí a mládeže a požární ochrany, pokud je majetek nabyt právnickými osobami, které byly zřízeny k zabezpečování těchto činností a které mají sídlo na území České republiky.

Z hlediska uplatnění tohoto osvobození je podstatný nejenom účel, na který jsou určeny a použity darované prostředky, ale i to, zda příjemce daru je právnickou osobou zřízenou k zabezpečování činností v tomto ustanovení uvedených. Pro přiznání osvobození musí být pochopitelně splněna i tato podmínka. S ohledem na charakter činnosti firmy v dotazu uvedené (konzultační činnost v oblasti strojírenství) tato podmínka splněna není a osvobození tedy nemůže být přiznáno.