Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Darovaná směnka a daň darovací

1. 1. 2005

Dotaz: Teta mi darovala směnku FNM ČR na částku 300 000,- Kč , kterou obdržela jako finanční náhradu formou cenných papírů za pozemky, které nelze podle zákona o půdě vydat. Bude tento dar podléhat dani darovací?

Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, jsou příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety pro účely výpočtu daně zařazeni do II.skupiny. Musí se ovšem ve smyslu ust. § 117 občanského zákoníku jednat o pokrevní příbuzenství. Manželka pokrevního strýce by z tohoto hlediska nebyla považována za tetu a došlo by tedy k zařazení do III. skupiny.

Směnka je cenný papír. V tomto případě tedy bude uplatněno ustanovení § 19 odst. 3 písm. b) výše citovaného zákona, dle kterého je osvobozeno mimo jiné i nabytí cenných papírů v tuzemsku a to u osob zařazených ve II. skupině do výše 60 000,- Kč. Dani darovací tedy bude podléhat nabytí cenných papírů nad tuto hodnotu, tj. v částce 240 000,- Kč. V případě, že by se jednalo o osobu zařazenou ve III. skupině (tj. nejednalo by se o pokrevní příbuznou), je nabytí cenných papírů v tuzemsku osvobozeno do výše 20 000,- Kč a dani by tedy podléhalo nabytí cenných papírů v hodnotě 280 000,- Kč.