Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Upozornění MF k tiskopisům

27. 12. 2005

Upozornění pro poplatníky daně z převodu nemovitostí k vydanému tiskopisu

NÁVOD K VÝPOČTU NEPOVINNÁ PŘÍLOHA č. 1 VÝMĚNA NEMOVITOSTÍ

Součástí uveřejněného tiskopisu označeného 25 5522 MFin 5522 vzor č.1, jsou Textová část - Jak podat přiznání, jak vyplnit přiznání a 4 vložky, které jsou vzhledem k zobrazovacím možnostem databáze daňových tiskopisů, zobrazeny ve formátu A4.

Na finančních úřadech jsou tyto vložky k dispozici vytištěné ve formátu A3 následovně:

  1. vložka, tj. dvoulist formátu A3 - DIAGRAM 1 a DIAGRAM 2 ((pomůcka k výpočtu)
  2. vložka, tj. dvoulist formátu A3 - DIAGRAM 3 (pomůcka k výpočtu) (DIAGRAMY zobrazují schémata základních typů výměn nemovitostí, resp. podílů na nemovitostech)
  3. vložka, tj. dvoulist formátu A3 - CELKOVÝ PŘEHLED (propočtová tabulka)
  4. vložka, tj. dvoulist formátu A3 - ROZPIS VÝMĚNY PODÍLŮ (propočtová tabulka)

tiskopis

NÁVOD K VÝPOČTU NEPOVINNÁ PŘÍLOHA č. 2 ZRUŠENÍ A VYPOŘÁDÁNÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ k nemovitostem DOHODOU

(pomůcka pro zjištění hodnoty úplatně převedeného podílu pro účely daně z převodu nemovitostí)

Součástí uveřejněného tiskopisu označeného 25 5523 MFin 5523 vzor č.1, jsou Textová část - obsahuje základní nezbytné informace, výklad použitých pojmů a rovněž výpočtovou ČÁST 2, která navazuje na vložku ČÁST 1
a
vložka ČÁST 1, která je vzhledem k zobrazovacím možnostem databáze daňových tiskopisů zobrazena ve formátu A4 a obsahuje propočtovou tabulku s Přehledem spoluvlastníků nemovitého majetku a hodnot jejich podílů.

Na finančních úřadech je uvedená vložka k dispozici vytištěná ve formátu A3.

tiskopis