Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění

Pravidelné informace ministerstva financí o vstupu platnosti smluv a protokolů ke smlouvám o dvojím zdanění. V rozsahu od roku 2006 - 2013.

Souhrnný přehled pokynů a sdělení v oblasti mezinárodních daňových vztahů a smluv o zamezení dvojího zdanění uveřejněných každoročně ve Finančním zpravodaji MF.

Přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku podle stavu k - 1. lednu kalendářního roku, který je publikován ve Finančním zpravodaji.

  • Základní informace

    Pravidelné informace ministerstva financí o vstupu platnosti smluv a protokolů ke smlouvám o dvojím zdanění. V rozsahu od roku 2006 - 2013.

  • Přehled pokynů a sdělení

    Souhrnný přehled pokynů a sdělení v oblasti mezinárodních daňových vztahů a smluv o zamezení dvojího zdanění uveřejněných každoročně ve Finančním zpravodaji MF.

  • Přehled platných smluv

    Přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku podle stavu k - 1. lednu kalendářního roku, který je publikován ve Finančním zpravodaji.

Aplikační služby