Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Základní informace

Režim mimo EU v tuzemsku může využít pouze

  • osoba, která nemá na území EU sídlo ani provozovnu a nepoužívá tento režim v jiném členském státě.

V rámci režimu mimo EU lze přiznávat a odvádět DPH z následujících plnění:

  • poskytnutí služby osobě nepovinné k dani (typicky koncovému spotřebiteli) s místem plnění na území Evropské unie.

zpět: úvod OSS – pokračovat dále: Registrace

Aplikační služby