Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Mini One Stop Shop (MOSS)

 • Seznam sazeb daně členských států EU

  Aktualizace seznamu sazeb daně členských států EU použitelných pro elektronicky poskytované služby (včetně tzv. e-knih)

 • Německo - Změna sazby DPH na e-knihy a e-publikace

  Na základě informací od německé daňové správy bychom Vás rádi informovali, že od 18.12.2019 došlo ke snížení sazby DPH na elektronické publikace z 19 % na 7 %. U ostatních elektronicky poskytovaných služeb zůstává sazba daně i nadále 19 %.

 • Seznam sazeb členských států EU

  Seznam sazeb členských států EU použitelných pro elektronicky poskytované služby (včetně tzv. e-knih).
 • Švédsko - Změna sazby DPH na elektronické publikace

  Na základě informací od švédské daňové správy bychom Vás rádi informovali, že od 01.07.2019 došlo ke snížení sazby DPH na elektronické publikace z 25 % na 6 %. U ostatních elektronicky poskytovaných služeb zůstává sazba daně i nadále 25 %.
 • Databáze národních specifik v režimu jednoho správního místa

  Na stránkách Evropské komise je k dispozici databáze informací o národních specifikách jednotlivých členských států, které souvisí s režimem jednoho správního místa. V databázi lze vyhledávat podle okruhu témat nebo podle zemí.

  Databáze obsahuje mimo jiné také údaje o podmínkách vrácení přeplatku. Můžete si vyhledat, v kterých zemích si o vrácení přeplatku musíte požádat, nebo jaké jsou limitní částky pro vrácení (pod jakou částku se přeplatky nevrací).   

 • Irsko - Změna sazby DPH na elektronické publikace

  Na základě dodatečné informace od irské daňové správy bychom Vás rádi informovali, že od 01.01.2019 došlo ke snížení sazby DPH na elektronické publikace z 23 % na 9 %, u ostatních elektronicky poskytovaných služeb zůstává sazba daně i nadále 23 %.

 • Stanovení místa plnění při poskytnutí vybraných služeb – změna pro rok 2019

  Informace k uplatňování limitu € 10 000 v souvislosti s určením místa plnění u vybraných služeb a upozornění na zákaz opětovné registrace do režimu MOSS po dobu dvou kalendářních čtvrtletí (tzv. karanténa) v případě vynětí na žádost z režimu MOSS. V případě překročení limitu € 10 000 v průběhu karantény má poskytovatel vybraných služeb povinnost přímého odvodu DPH v jiných členských státech.

 • Uplatňování vybraných ustanovení zákona o DPH po 1. 1. 2019

  S ohledem na prodlevy v legislativním procesu přijetí návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní (sněmovní tisk č. 206), se od 1. 1. 2019 do nabytí účinnosti tohoto zákona uplatní přímý účinek Směrnice Rady (EU) 2017/2455 a Směrnice Rady (EU) 2016/1065.

  Jedná se zejména o změny v ustanoveních, která upravují místo plnění při poskytnutí telekomunikačních služeb, služeb vysílání a elektronicky poskytovaných služeb pro osoby nepovinné k dani a registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa (režimu mimo EU) pro osoby povinné k dani ze třetích zemí a poukazů.

 • Seznam sazeb členských států EU

  Aktualizováno 2. 1. 2017

  Seznam sazeb členských států EU použitelných pro elektronicky poskytované služby (včetně tzv. e-knih) a povinnost vystavovat daňový doklad.

 • Změna sazby DPH v Řecku

  Od 1.6.2016 dochází ke změně základní sazby DPH, použitelné pro elektronicky poskytované služby (včetně tzv. e-knih), z 23% na 24%.
 • Evropský soudní dvůr vydal rozhodnutí o sazbách DPH na e-knihy

  Na základě rozsudku Evropského soudního dvora (ESD) ze dne 5. 3. 2015 v kauze uplatnění snížené sazby DPH na e-knihy ve Francii a Lucembursku (pro Francii na hodnotu 5,5 % a 3 % pro Lucembursko), ve kterém soud vyjádřil souhlas se stanoviskem Evropské komise, že Francie a Lucembursko neplní své povinnosti, které jim ukládá směrnice o DPH 2006/112/ES, ruší Lucembursko k 1. 5. 2015 super sníženou sazbu na e-knihy. Francie prozatím nestanovila datum nápravy jejich sazby na e-knihy.
 • Upozornění GFŘ k vykazování plnění vyjmenovaných v § 10i zákona o DPH v daňovém přiznání

  V souvislosti s nabytím účinnosti novel zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p.p. (dále jen „zákon o DPH“) ke dni 1.1.2015 upozorňujeme plátce používající režim jednoho správního místa, že kromě plnění povinností vyplývajících z ustanovení § 110a a násl. zákona o DPH, by neměl plátce opomenout vykázat tato plnění i v rámci běžného daňového přiznání.
 • Brožura pro veřejnost (EU režim)

  Obsáhlý informační materiál.
 • Návod jak podat žádosti na daňovém portálu

  Návod jak vyplnit žádost o registraci k MOSS a žádost o přístup do aplikace MOSS.
 • Zvláštní režim jednoho správního místa u služeb rozhlasového a televizního vysílání, telekomunikačních a elektronicky poskytovaných od 1. 1. 2015 (tzv. Mini One Stop Shop)

  S účinností od 1. ledna 2015 se mění některá pravidla pro určení místa plnění u poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronických služeb. Z pohledu DPH budou uvedené služby bez rozdílu vždy zdaňovány v místě příjemce služby. Poskytovatel z EU i mimo EU, který poskytuje jakoukoliv z výše uvedených služeb a jehož zákazníky jsou koneční spotřebitelé usazení v členském státě EU, bude mít povinnost odvádět DPH z dotčených služeb v jednotlivých členských státech usazení jeho koncových zákazníků. Poskytovatelům z EU vznikne tato povinnost na rozdíl od stavu do 31. 12. 2014 nově.


Aplikační služby