Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Veřejné zakázky

Česká republika – Generální finanční ředitelství (GFŘ) uveřejňuje veškeré informace související se zadáváním veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

GFŘ od 1. 4. 2017 zadává podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN), jakožto profilu zadavatele, a od 1. 7. 2018 jsou prostřednictvím NEN též zadávány veřejné zakázky malého rozsahu.

To nemusí platit pro veřejné zakázky, na které se nevztahuje povinnost používání elektronického nástroje NEN dle usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467, o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek. Jedná se zejména o veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota nepřesahuje 500 000 Kč bez DPH.

Aktivní profil zadavatele:

Národní elektronický nástroj - https://nen.nipez.cz/profil/gfrnen

Neaktivní / archivní profily zadavatele:

E-ZAK - https://gfr.ezak.cz

Portál pro vhodné uveřejnění- https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/generalni-financni-reditelstvi

E-ZAK - https://mfcr.ezak.cz/profile_display_49.html

Gemin.cz - https://www.gemin.cz/profil/generalni-financni-reditelstvi (pozn. veřejné zakázky malého rozsahu nezadané prostřednictvím e-tržiště Gemin jsou uvedeny níže na webových stránkách Finanční správy)

Registr smluv

Uzavřené smlouvy na veřejné zakázky, na které se vztahuje povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, jsou uveřejňovány v Registru smluv, dostupným zde:

 

 

Přehled veřejných zakázek

Celkem nalezeno 732 výsledků