Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Úřední deska pro - Generální finanční ředitelství

Úřední desky podřízených úřadů

Dražební vyhlášky

 • Územní pracoviště ve Strakonicích

  Číslo jednací: 1698519/18/2211-00540-304092

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 08:00

  Dražba Lesní pozemek, výměra 24 m2, k.ú. Županovice

 • Územní pracoviště ve Strakonicích

  Číslo jednací: 378788/20/2211-00540-301224

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 08:00

  Dražba OA zn. DODGE JOURNEY 2.0L CRD

 • Územní pracoviště v Liberci

  Číslo jednací: 158223/02/192941/5291

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 08:00

  Dražba Pozemky a základy stavby bez čp/če v k.ú. Andělská Hora a v k.ú. Machnín

 • Územní pracoviště v Pelhřimově

  Číslo jednací: 163243/19/2910-00540-305768

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 10:00

  Dražba spoluvlastnického podílu lesního pozemku

 • Územní pracoviště v Benešově

  Číslo jednací: 4540828/19/2103-00540-209304

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 09:00

  Dražba Spoluvlastnický podíl 1/4 - garáž

 • Územní pracoviště pro Prahu 8

  Číslo jednací: 1664861/19/2008-80541-203233

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 08:00

  Dražba Pozemek č. 747, č. 384/22, č. 384/24, č. 384/47

 • Územní pracoviště v Liberci

  Číslo jednací: 1178568/19/2601-80541-507759

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 08:00

  Dražba Pozemky a budovy (průmyslový areál bývalé cihelny) v k.ú. Český Dub, okres Liberec

 • Územní pracoviště v Prachaticích

  Číslo jednací: 1710676/19/2209-00540-303603

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 10:00

  Dražba Fotovoltaická elektrárna

Nabídka služebních míst

Přílohy ke stažení

 • Informační povinnost správce daně podle § 56 odst. 1 zák. č. 280/2009 Sb., daňového řádu

  44 kb

 • Sdělení k Informaci k možnosti žádat o prominutí příslušenství daně z nabytí nemovitých věcí zveřejn

  14 kb

 • Informační povinnost správce daně podle § 56 odst. 1 zák. č. 280/2009 Sb., daňového řádu

  43 kb

  - účinné do 6. 1. 2019

 • Sdělení k oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob

  27 kb

  podle § 38v zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

 • Informační povinnost správce daně podle § 56 odst. 1 zák. č. 280/2009 Sb., daňového řádu

  41 kb

  – účinné do 30. 6. 2017

Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "správní řád"), je správní orgán povinen obsah úřední desky zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup. K zabezpečení této povinnosti shora uvedeného správního orgánu (pokud se jedná o jeho postup podle správního řádu) slouží toto místo, kde je zveřejněn obsah jeho úřední desky.
Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Generální finanční ředitelství

Aplikační služby