Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Úřední deska pro Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

Úřední desky podřízených úřadů

Dražební vyhlášky

 • Územní pracoviště Ostrava II

  Číslo jednací: 2434229/18/3207-80541-806132

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 07:00

  Dražba Kancelářské vybavení

Nabídka služebních míst

Přílohy ke stažení

 • Informační povinnost správce daně podle § 56 odst. 1 zák. č. 280/2009 Sb., daňového řádu

  75 kb

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  43 kb

  anonymizované platební výměry na DNE obsahující žadatelem specifikované pozemky

 • Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  43 kb

  žádost o poskytnutí pokynu, metodiky vyřizování žádosti o vyplacení kompenzačního bonusu.

 • Informace dle GDPR

  55 kb

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  92 kb

  Organizační struktura, počet systemizovaných míst FÚ pro MSK k 1.1.2021

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  22 kb

  úroky dle daňového řádu a náhrady nákladů soudních řízení vyplacené FÚ pro MSK

 • Informace pro občany - sběrné boxy FÚ

  27 kb

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  34 kb

  počet a odůvodněnost stížností na úředníky ve FS - za FÚ pro MSK

 • Informace pro občany

  51 kb

 • Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

  21 kb

  zahájení kontroly či šetření u konkrétních subjektů

 • Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

  35 kb

  skartace

 • Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

  21 kb

  náklady soudních řízení vyplacené FÚ pro MSK za rok 2020

 • Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999Sb.

  48 kb

  kárná řízení na FÚ pro MSK

 • Informace pro občany k dani z nemovitých věcí

  81 kb

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  32 kb

  náklady soudních řízení vyplacené FÚ pro MSK za rok 2018 a 2019

 • Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 S.

  34 kb

  úroky dle daňového řádu vyplacené FÚ pro MSK za roky 2018 a 2019

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  34 kb

  žádost o jména úředních osob podílejících se na vypracování textu konkrétní výzvy dle daňového řádu daňovém řízení

 • Tisková zpráva

  81 kb

  Zřízení informačních linek a přijetí dalších opatření v činnosti úřadu

 • Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  28 kb

  Spisový řád územních finančních orgánů č.j. 2/11-1910 pro rok 2011

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  32 kb

  urgence vyřízení oznámení žadatele

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  58 kb

  informace o celkové výši úroků vyplacených FÚ pro MSK DS v letech 2017 - 2019

 • Poskytnutá informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

  34 kb

  podané podněty ke kárnému řízení v letech 2017 až 2019

 • Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  33 kb

  informace o důvodu hovoru správce daně s DS, zdroj čísla

 • Poskytnutá informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

  59 kb

  celková výše a cenový pohyb daně z nemovitých věcí obce Petřvald v letech 2007 až 2020

 • Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  83 kb

  trestné činy předané GFŘ v letech 2017 až 2019

 • Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

  33 kb

  informace týkající se závazných pokynů, nařízení či aktů

 • Optimalizovaný režim ÚP

  35 kb

 • Poskytnutá informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

  34 kb

  informace z tiskopisů Vyúčtování a Počet zaměstnanců

 • Poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

  33 kb

  metodika vztahující se k § 15/1 a § 20/8 daně z příjmů-rok 2016

 • Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  34 kb

  metodika vztahující se ke kontrole odpočitatelné položky Výzkum a vývoj

 • Poskytnutá informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  21 kb

  vyplacené úroky § 155, § 254 DŘ, za roky 2016, 2017 a 2018 ÚzP Ostrava III

 • Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

  29 kb

  metodický pokyn k provádění a hodnocení důkazů při realizaci daňových kontrol

 • Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

  21 kb

  důvod přítomnosti třetí úřední osoby u výslechu svědka

 • Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

  21 kb

  finanční kontroly u PO - spolku

 • Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

  97 kb

  přehled daňových povinností, inkasa daní a nedoplatků za FÚ pro MSK, 2014 - 2016

 • Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

  21 kb

  odpočty na vyživované děti 2010 - 2016

 • Poskytnuté informace podle zákona 106/1999 Sb.

  54 kb

  osoby povinné k dani § 93a odst. 2 ZDPH reg. na FÚ pro MSK, 2014 - 2017

 • Poskytnuté informace podle zákona č.106/1999 Sb.

  49 kb

  kontrolní činnost při plnění povinností k EET

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  26 kb

  soudní exekutoři, vymáhání daňových nedoplatků

 • Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

  26 kb

  vyhovění odvolání ve věci odvodu za porušení rozpočtové kázně

 • Příloha č. 1 k poskytnuté informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. zveřejněné 18.9.2017

  55 kb

  vyhovění odvolání ve věci odvodu za porušení rozpočtové kázně

 • Příloha č. 2 k poskytnuté informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. zveřejněné 18.9.2017

  68 kb

  vyhovění odvolání ve věci odvodu za porušení rozpočtové kázně

 • Příloha č. 3 k poskytnuté informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. zveřejněné 18.9.2017

  20 kb

  vyhovění odvolání ve věci odvodu za porušení rozpočtové kázně

 • Příloha č. 4 k poskytnuté informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. zveřejněné 18.9.2017

  44 kb

  vyhovění odvolání ve věci odvodu za porušení rozpočtové kázně

 • Příloha č. 5 k poskytnuté informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. zveřejněné 18.9.2017

  69 kb

  vyhovění odvolání ve věci odvodu za porušení rozpočtové kázně

 • Poskytnuté informace podle zákona 106/1999 Sb.

  21 kb

  dobrovolná registrace k DPH zahájené v roce 2016

 • Poskytnuté informace podle zákona 106/1999 Sb.

  21 kb

  dobrovolné registrace k DPH v roce 2016

 • Poskytnuté informace podle zákona 106/1999 Sb.

  21 kb

  daňové kontroly a POP v rámci vybrané působnosti k 2/2017

 • Poskytnuté informace podle zákona 106/1999 Sb.

  40 kb

  správní uvážení při dobrovolné registraci k DPH

 • Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

  34 kb

  registrace k DPH

 • Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

  22 kb

  pravidelné poskytování seznamu přidělených DIČ neusazených plátců

 • Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

  28 kb

  nedoplatky DNE

 • Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

  28 kb

  nedoplatky k DNE

 • Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

  27 kb

  informace o ÚzP

 • Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

  27 kb

  metodický pokyn MF k uplatňování § 11 DNE

 • Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

  31 kb

  žádosti o závazném posouzení

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  32 kb

  informace o ÚzP

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 sb.

  38 kb

  žádosti o závazném posouzení

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  27 kb

  metodický pokyn k uplatňování § 11 DNE

 • Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

  27 kb

  složenka k placení DNE

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  29 kb

  počet žádostí a rozhodnutí o závazném posouzení

 • Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

  29 kb

  žádosti o závazném posouzení

 • Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

  88 kb

  příjemci veřejných prostředků (dotací)

 • Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb..

  29 kb

  příjemci veřejných prostředků - dotací

 • Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

  42 kb

  doměření DPH - podvodný obchod s emisními povolenkami za FÚ pro MSK, 2008 - 2011

 • Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

  38 kb

  podnět na nezakládání účetní závěrky konkrétní společnosti

 • Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

  153 kb

  metodická pomůcka k ochraně před nečinností správce daně

 • Oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob 2015

  27 kb

 • Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

  55 kb

  postup při výběru daně z nemovitých věcí

 • Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb

  59 kb

  informace z DAP k DPFO, DPPO za rok 2013 (dary)

 • Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

  51 kb

  vnitřní struktura ÚzP, pracovní zařazení kontrolních pracovníků

 • Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

  48 kb

  kolektivní smlouva na rok 2007

Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "správní řád"), je správní orgán povinen obsah úřední desky zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup. K zabezpečení této povinnosti shora uvedeného správního orgánu (pokud se jedná o jeho postup podle správního řádu) slouží toto místo, kde je zveřejněn obsah jeho úřední desky.
Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

Aplikační služby