Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Úřední deska pro Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

Úřední desky podřízených úřadů

Veřejné vyhlášky

Číslo jednací Název dokumentu určeného pro ÚD Typ rozhodnutí Adresát rozhodnutí Vyvěšeno v termínu Soubor ke stažení (PDF)
1784795/20/3000-11460-705400 Veřejná vyhláška oznámení Hromadný předpisný seznam 27.04.2020 PDF

Nabídka služebních míst

Přílohy ke stažení

 • Informační povinnost správce daně podle § 56 odst. 1 zák. č. 280/2009 Sb., daňového řádu

  5 kb

 • Informace ke zpracování osobních údajů správcem

  54 kb

  Informace dle GDPR

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  2 kb

  Přehled škol a školských zařízení registrovaných jako plátci DPH místně příslušných FÚ pro Jihomoravský kraj.

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  2 kb

  Dotaz na zajištění vytápění budovy územního pracoviště Finančního úřadu v Blansku.

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  2 kb

  Neformální komunikace ze strany správce daně.

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  4 kb

  Informační povinnost Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  2 kb

  podnět k zajištění nápravy nezákonného stavu ve věci povinnosti zakládat účetní závěrky do sbírky listin obchodního rejstříku

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  2 kb

  poskytnutí informací vztahujících se k podnětům, které obdržel prošetřovatel

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  2 kb

  Dotaz k uplatnění v rámci řádného daňového přiznání na daních z příjmů za rok 2017 odčitatelné položky na výzkum a vývoj.

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  2 kb

  Informace o pohybech na osobním daňovém účtu na DPH a to v návaznosti na vydaný exekuční příkaz.

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  2 kb

  Vyšší místní koeficient daně z nemovitostí dle §12 v okrese Blansko.

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  2 kb

  Žádost o protokol z daňové kontroly

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  2 kb

  Majetkové daně - Dotaz k určení stavby

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  2 kb

  poskytnutí informací ve věci úhrady daně z nabytí pohledávky konkrétnímu postupníkovi

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  2 kb

  Dotaz na cenu obvyklou znaleckým posudkem

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  2 kb

  Dotaz k osobním a obchodním společnostem.

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  2 kb

  Příjmy do státního rozpočtu.

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  2 kb

  EET - dosavadní průběh a počet přihlášených subjektů

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  2 kb

  žádost o sdělení znalostí, dovedností a odbornosti pracovníků FÚ, jejich ohodnocení a prokázání způsobilosti.

 • Výjezdy do obcí

  21 kb

  Výběr přiznání k dani z příjmů

 • Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

  2 kb

  Úhrada investičních a provozních nákladů v souvislosti s EET

 • Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb

  2 kb

  Povinnost úhrady doplatku ke mzdě a jeho zdanění

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  2 kb

  Existence úřední listiny, která se používá při nahlížení do spisu.

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  3 kb

  EET - uzavření provozoven

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  2 kb

  Odměňování na základě doměření daně

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  3 kb

  Peněžní toky

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  2 kb

  Sazba daně u příjmu statutárního orgánu

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  2 kb

  Výběr soudních exekutorů

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  2 kb

  Pracovní náplň a popis pracovního místa

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  223 kb

  poskytnutí protokolu o průběhu dražby na Územním pracovišti v Břeclavi

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  3 kb

  Počet podaných daň. přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  3 kb

  Využití zákona č. 243/2016 Sb.

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  3 kb

  zaměstnávání na dohodu o provedení práce

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  3 kb

  počet správních řízení o dobrovolné registraci k dani

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  3 kb

  celkový počet správních řízení o dobrovolné registraci k dani zahájených v roce 2016 a opatření proti nečinnosti

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  3 kb

  daňové zvýhodnění na dítě

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  99 kb

  Žádost o kopii písemnosti č. j. 2206096/16/3018-00510-702703

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb

  2 kb

  Stanovení obvyklé ceny nemovitosti

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  25 kb

  registrace k DPH

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  76 kb

  Poskytnutí interních předpisů

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  3 kb

  Registrace k DPH

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  2 kb

  (vyřízení podnětu)

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  2 kb

  (Poskytnutí interního normativního aktu in lato sensu)

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  236 kb

  (místní příslušnosti)

 • Podmínky pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

  20 kb

 • DANĚ ZAPLATÍTE NA POŠTĚ SLOŽENKOU ZDARMA!

  35 kb

  (informace k daňové složence)

 • Lưu trữ doanh thu điện tử EET

  12 kb

  Leták k EET ve vietnamštině.

 • PŘESTĚHOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PRACOVIŠTĚ VE VYŠKOVĚ

  50 kb

  od 5. 12. 2016 na nové adrese Palánek 1, Vyškov

 • Infolinka pro dotazy k EET

  14 kb

  (225 092 392)

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  8 kb

  (údaje ze spisu daňového subjektu - žadatele)

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  8 kb

  (údaje k dani z nemovitých věcí u vybraných obcí Jihomoravského kraje)

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  3 kb

  (statistika rozhodnutí o nespolehlivém plátci)

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  9 kb

  (závazná posouzení v letech 2013-2015)

 • Sdělení k oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob

  8 kb

  dle § 38v zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  22 kb

  (co lze a nelze poskytnout na základě žádosti)

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  22 kb

  (doměřená daň z přidané hodnoty z titulu účasti doměřovaného daňového subjektu na podvodných obchodech s emisními povolenkami)

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  6 kb

  (zajišťovací příkazy)

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  22 kb

  (porušení rozpočtové kázně v roce 2008 u peněžních prostředků poskytnutých z EU a státního rozpočtu)

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  5 kb

  (jak bylo naloženo s podněty)

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  5 kb

  (statistiky vymáhání daní)

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  7 kb

  (komise k výplatám nadměrných odpočtů)

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  65 kb

  (interní směrnice a pravidla k rozhodování o žádostech o odpuštění sankcí)

 • KONTROLNÍ HLÁŠENÍ - Nová povinnost pro plátce DPH od roku 2016!

  39 kb

  Novelizací zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vzniká s účinností od 1. 1. 2016 plátcům DPH nová povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  31 kb

  (jaké informace byly v minulosti poskytnuty na žádost o subjektu)

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  25 kb

  (seznam příjemců veřejných prostředků nad 10 mil. Kč v letech 2013 a 2014)

 • Příslušnost k pracovištím dle ulic a části v Brně

  20 kb

  (územní pracoviště a pod ně spadající ulice a městské části na území města Brna)

 • ZRUŠENÍ NĚKTERÝCH DAŇOVÝCH POKLADEN

  25 kb

  Oznámení ke zrušení některých daňových pokladen k 1. 9. 2015

Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "správní řád"), je správní orgán povinen obsah úřední desky zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup. K zabezpečení této povinnosti shora uvedeného správního orgánu (pokud se jedná o jeho postup podle správního řádu) slouží toto místo, kde je zveřejněn obsah jeho úřední desky.
Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

Aplikační služby