Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Úřední deska pro Finanční úřad pro Královéhradecký kraj - Územní pracoviště v Hradci Králové

Úřední desky podřízených úřadů

Dražební vyhlášky

 • Územní pracoviště v Hradci Králové

  Číslo jednací: 1543144/17/2701-80541-608353

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 10:00

  Dražba Nemovitá věc - areál Zooparku ve Stěžerech u Hradce Králové

Nabídka služebních míst

Přílohy ke stažení

 • Informační povinnost správce daně podle § 56 odst. 1 zák. č. 280/2009 Sb., daňového řádu

  61 kb

 • Informace ke zpracování osobních údajů

  53 kb

Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "správní řád"), je správní orgán povinen obsah úřední desky zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup. K zabezpečení této povinnosti shora uvedeného správního orgánu (pokud se jedná o jeho postup podle správního řádu) slouží toto místo, kde je zveřejněn obsah jeho úřední desky.
Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště v Hradci Králové

Aplikační služby