Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Úřední deska pro Finanční úřad pro Jihočeský kraj - Územní pracoviště v Jindřichově Hradci

Úřední desky podřízených úřadů

Veřejné vyhlášky

Číslo jednací Název dokumentu určeného pro ÚD Typ rozhodnutí Adresát rozhodnutí Vyvěšeno v termínu Soubor ke stažení (PDF)
839049/21/2200-11460-301165 Veřejná vyhláška oznámení poplatníci daně z nemovitých věcí 26.04.2021 PDF

Přílohy ke stažení

 • Informace ke zpracování osobních údajů správcem

  19 kb

 • Informace o možnosti vyplacení nevypořádaných prostředků z II. pilíře důchodového spoření účastníkům

  9 kb

 • Informační povinnost správce daně dle § 56 DŘ

  11 kb

  Informační povinnost správce daně - Finančního úřadu pro Jihočeský kraj podle §56 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

 • Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů

  42 kb

  Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů

 • Sdělení k oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob

  7 kb

  (podle § 38v zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů)

 • Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38v zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozd

  65 kb

Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "správní řád"), je správní orgán povinen obsah úřední desky zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup. K zabezpečení této povinnosti shora uvedeného správního orgánu (pokud se jedná o jeho postup podle správního řádu) slouží toto místo, kde je zveřejněn obsah jeho úřední desky.
Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště v Jindřichově Hradci

Aplikační služby