Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Úřední deska pro Finanční úřad pro Jihočeský kraj

Úřední desky podřízených úřadů

Dražební vyhlášky

Nabídka služebních míst

Přílohy ke stažení

 • Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. 1/2021

  8 kb

  Poskytnutá informace FÚ pro Jihočeský kraj dle zákona č. 106/1999 Sb., č. 1/2021

 • Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. 2/2021

  8 kb

  Poskytnutá informace FÚ pro Jihočeský kraj dle zákona č. 106/1999 Sb., č. 2/2021

 • Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. 3/2021

  7 kb

  Poskytnutá informace FÚ pro Jihočeský kraj dle zákona č. 106/1999 Sb., č. 3/2021

 • Informační povinnost správce daně Finančního úřadu pro Jihočeský kraj dle §56 DŘ

  11 kb

  Informační povinnost správce daně Finančního úřadu pro Jihočeský kraj dle §56 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, účinnost od 1.7.2021

 • Informace ke zpracování osobních údajů správcem

  19 kb

 • Informace o možnosti vyplacení nevypořádaných prostředků z II. pilíře důchodového spoření účastníkům

  9 kb

 • Poskytnutá informace FÚ pro Jihočeský kraj podle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 2/2019

  6 kb

  Poskytnutá informace FÚ pro Jihočeský kraj podle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 2/2019

 • Poskytnutá informace FÚ pro Jihočeský kraj podle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 1/2019

  6 kb

  Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů

  42 kb

  Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů (FÚ), kromě Specializovaného finančního úřadu pro placení daní

 • Sdělení k oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob

  7 kb

  (podle § 38v zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějích předpisů

 • Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38v zákona č. 586/1992 Sb.

  65 kb

Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "správní řád"), je správní orgán povinen obsah úřední desky zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup. K zabezpečení této povinnosti shora uvedeného správního orgánu (pokud se jedná o jeho postup podle správního řádu) slouží toto místo, kde je zveřejněn obsah jeho úřední desky.
Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Finanční úřad pro Jihočeský kraj

Aplikační služby