Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Úřední deska pro Finanční úřad pro hlavní město Prahu - Územní pracoviště v Praze - Modřanech

Dražební vyhlášky

Nabídka služebních míst

Přílohy ke stažení

 • Omezení provozu v důsledku COVID 19

  23 kb

 • Informační povinnost správce daně

  62 kb

 • Informace ke zpracování osobních údajů správcem

  54 kb

 • Provozní doba daňvoých pokladen FÚ hmP

  29 kb

 • Sezanm podání k 1.8.2017

  73 kb

 • Platba daně z nemovitých věcí SIPO

  24 kb

 • Oznámení o uzavření pokladny ÚP v Praze Modřanech

  28 kb

 • Oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob

  27 kb

 • Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu

  8 kb

Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "správní řád"), je správní orgán povinen obsah úřední desky zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup. K zabezpečení této povinnosti shora uvedeného správního orgánu (pokud se jedná o jeho postup podle správního řádu) slouží toto místo, kde je zveřejněn obsah jeho úřední desky.
Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště v Praze - Modřanech

Aplikační služby