Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Úřední deska pro Finanční úřad pro hlavní město Prahu - Územní pracoviště pro Prahu 4

Dražební vyhlášky

 • Územní pracoviště pro Prahu 4

  Číslo jednací: 5057870/19/2004-80542-209047

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 08:00

  Opakovaná dražba nákladního automobilu Mercedes - Benz 814

 • Územní pracoviště pro Prahu 4

  Číslo jednací: 8804073/19/2004-80541-107409

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 08:00

  Opakovaná dražba movité věci

 • Územní pracoviště pro Prahu 4

  Číslo jednací: 8804073/19/2004-80541-107409

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 08:00

  Opakovaná dražba movité věci

 • Územní pracoviště pro Prahu 4

  Číslo jednací: 7941806/19/2004-80542-110411

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 08:00

  Dražba movité věci - osobní automobil

 • Územní pracoviště pro Prahu 4

  Číslo jednací: 5057870/19/2004-80542-209047

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 09:00

  Opakovaná dražba nákladního přívěsu Obermaier, typ: TZP69

 • Územní pracoviště pro Prahu 4

  Číslo jednací: 7488437/17/2004-80541-209047

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 08:00

  Dražba nemovitých věcí - pozemků

 • Územní pracoviště pro Prahu 4

  Číslo jednací: 5716977/20/2004-80542-209047

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 08:00

  Dražba movité věci- auto

 • Územní pracoviště pro Prahu 4

  Číslo jednací: 2268741/19/2004-80541-110078

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 08:00

  Opakovaná dražba spoluvlastnického podílu na pozemcích

Nabídka služebních míst

Přílohy ke stažení

 • Omezení provozu COVID 19

  23 kb

 • Informační povinnost správce daně

  62 kb

 • Informace ke zpracování osobních údajů správcem

  54 kb

 • Provozní dodba daňových pokladen FÚ hmP

  29 kb

 • Seznam podání k 1.8.2017

  73 kb

 • Informační povinnost správce daně

  43 kb

 • Platba daně z nemovitých věcí SIPO

  24 kb

 • Oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob

  27 kb

 • Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu

  8 kb

Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "správní řád"), je správní orgán povinen obsah úřední desky zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup. K zabezpečení této povinnosti shora uvedeného správního orgánu (pokud se jedná o jeho postup podle správního řádu) slouží toto místo, kde je zveřejněn obsah jeho úřední desky.
Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště pro Prahu 4

Aplikační služby