Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště v Chebu

Název Finanční úřad pro Karlovarský kraj
Územní pracoviště v Chebu
Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství.
Organizační struktura Organizační řád Finanční správy České republiky:
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-rad-fs-cr
Kontaktní spojení Datová schránka: b3zn57h
www.financnisprava.cz
Kontaktní poštovní adresa Finanční úřad pro Karlovarský kraj
Územní pracoviště v Chebu
Hálkova 32
350 02  Cheb
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Finanční úřad pro Karlovarský kraj
Územní pracoviště v Chebu
Hálkova 32
350 02 Cheb
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy Úřední hodiny:
Po 8:00 - 17:00
St  8:00 - 17:00

Podatelna:
Po 8:00 - 17:00
Út 8:00 - 15:30
St 8:00 - 17:00
Čt 8:00 - 15:30
Pá 8:00 - 14:00

Daňová pokladna:
Po 8:00 - 11:00        13:00 - 15:30
St  8:00 - 11:00        13:00 - 15:30
Telefonní čísla 354 411 111
354 433 034
provolba 354 411 ...
Čísla faxu
Adresa internetové stránky http://www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny http://www.daneelektronicky.cz
Další elektronické adresy podatelna2403@fs.mfcr.cz
Tato e-mailová adresa není určena pro podání datové zprávy v daňových záležitostech.
Případné platby lze poukázat http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani
72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne
Rozpočet

http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/szi-dle-vyhlasky-422-2006sb#priloha5593

Žádosti o informace http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani
Příjem žádostí a dalších podání Písemné žádosti a další podání přijímá podatelna Územního pracoviště v Chebu kancelář č. 122, ústní žádosti, příp. jiná ústní podání přijímá sekretariát ředitelky kancelář č. 319 a pověření zaměstnanci – vedoucí oddělení a vedoucí referátů Územního pracoviště v Chebu.
Opravné prostředky http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/podani-opravneho-prostredku
Formuláře http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/legislativa-a-metodika
Sazebník úhrad za poskytování informací http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/sazebnik-uhrad
Licenční smlouvy http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/vzory-licencnich-smluv
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva Finančního úřadu pro Karlovarský kraj

Podle ust. § 18 odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění p.p., zveřejňujeme výroční zprávu
k poskytování informací za kalendářní rok 2018.

1. počet podaných žádostí o informaci: 9
    počet odložených žádostí o informaci: 2
    počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 3 
    počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 0

2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 1

3. počet stížností: 1
   
4. opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti 
    rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí
    informace: 0
    přehled výdajů vynaložených v souvislosti se soudními řízeními
    ve věcech zákona č. 106/1999 Sb.: 0

5. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti
    poskytnutí výhradní licence: 0

6. další informace vztahující se k uplatnění zákona č. 106/1999 Sb.:
    – webová stránka povinného subjektu: 
    http://www.financnisprava.cz/
    – datová schránka: q9in2ev
    – úřední hodiny:
    pondělí a středa 
                                08:00 – 17:00 
    – podatelna:
    pondělí:              08:00 – 17:00
    úterý:                  08:00 – 15:30
    středa:                08:00 – 17:00
    čtvrtek:               08:00 – 15:30
    pátek:                 08:00 – 14:00

    Zpracoval: Ing. Peter Surňák
    V Karlových Varech dne 29. 1. 2019
 
 
 
Ing. Čestmír Kubera, v. r.
ředitel finančního úřadu
 

Aplikační služby