Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště v Plzni

Název Finanční úřad pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště v Plzni
Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství.
Organizační struktura Organizační řád Finanční správy České republiky:
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-rad-fs-cr
Kontaktní spojení ID datové schránky: hetn5qt

www.financnisprava.cz
Kontaktní poštovní adresa Finanční úřad pro Plzeňský kraj
Územní pracoviště v Plzni
nám. Českých bratří 8
306 16 Plzeň 1
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Finanční úřad pro Plzeňský kraj
Územní pracoviště v Plzni
nám. Českých bratří 8
306 16 Plzeň 1
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy Podatelna
pondělí 08,00 – 17,00
úterý 08,00 – 15,30
středa 08,00 – 17,00
čtvrtek 08,00 - 15,30
pátek 08,00 – 14,00

Pokladna
pondělí 08,00 – 11,30 12,30 – 16,00
úterý 08,00 – 11,00
středa 08,00 – 11,30 12,30 – 16,00
čtvrtek 08,00 – 11,00
pátek 08,00 – 11,00
Telefonní čísla 377 192 111
Čísla faxu
Adresa internetové stránky http://www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny http://www.daneelektronicky.cz
Další elektronické adresy Zařízení pro jinou přenosovou techniku (E-mail): podatelna2301@fs.mfcr.cz
Případné platby lze poukázat http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani
72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne
Rozpočet http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-financni-sprava-cr/Rozpocet-prijmu-a-vydaju-09_2017.xls
Žádosti o informace http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani
Příjem žádostí a dalších podání Písemné žádosti o informace a další písemná podání přijímá podatelna Územního pracoviště v Plzni, ústní žádosti, příp. jiná ústní podání přijímá sekretariát ředitele a pověření zaměstnanci Územního pracoviště v Plzni.
Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. vyřizuje Finanční úřad pro Plzeňský kraj.
Opravné prostředky http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/podani-opravneho-prostredku
Formuláře http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/legislativa-a-metodika
Sazebník úhrad za poskytování informací http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/sazebnik-uhrad
Licenční smlouvy http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/vzory-licencnich-smluv
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva dle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019 za Finanční úřad pro Plzeňský kraj

Podle ust. § 18, odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění p.p., zveřejňujeme výroční zprávu k poskytování informací za kalendářní rok 2019.

 1. počet podaných žádostí o informaci: 12
  počet odložených žádostí o informaci: 4 (odložena celá žádost)
  počet částečně odložených žádostí o informace: 2
 2. počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 2 (odmítnuta celá žádost)
  počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 0 (ve zbytku byla informace poskytnuta)
 3. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 4. opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 0
  přehled výdajů vynaložených v souvislosti se soudními řízeními ve věcech zákona č. 106/1999 Sb.: 0
 5. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
 6. počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:
  Počet stížností: 1
  Důvod podání: neposkytnutí informací ve stanovené lhůtě z důvodu odložení žádosti povinným subjektem.
  Způsob vyřízení: Stížnost byla postoupena na Odvolací finanční ředitelství, které postup povinného subjektu potvrdilo. 
 7. Další informace vztahující se k uplatňování zákona 106/1999 Sb.

Zpracoval: Mgr. Šubrt
 

Ing. Roman Kasl v.r.
ředitel Finančního úřadu pro Plzeňský kraj

Aplikační služby