Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Finanční úřad pro Plzeňský kraj

Název Finanční úřad pro Plzeňský kraj
Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství.
Organizační struktura Organizační řád Finanční správy České republiky:
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-rad-fs-cr
Kontaktní spojení ID datové schránky: gf9n2e3

www.financnisprava.cz
Kontaktní poštovní adresa Finanční úřad pro Plzeňský kraj
Hálkova 14
305 72 Plzeň

Poštovní adresy jednotlivých územních pracovišť jsou uveřejněny pro jednotlivá územní pracoviště samostatně.
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Finanční úřad pro Plzeňský kraj
Hálkova 14
305 72 Plzeň

Adresy úřadoven jednotlivých územních pracovišť jsou uveřejněny pro jednotlivá územní pracoviště samostatně.
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy Finanční úřad pro Plzeňský kraj (objekt Hálkova 14, 305 72 Plzeň)
Podatelna
- pondělí 08,00 – 17,00
- úterý 08,00 – 15,30
- středa 08,00 – 17,00
- čtvrtek 08,00 - 15,30
- pátek 08,00 – 14,00

Pro platby daní v hotovosti lze využít daňové pokladny příslušných územních pracovišť.

Úřední hodiny úřadoven územních pracovišť (podatelen a pokladen pro platby daní v hotovosti) jsou uveřejněny pro jednotlivá územní pracoviště samostatně.
Telefonní čísla 377 160 111

Telefonní čísla na jednotlivá územní pracoviště jsou uveřejněna pro jednotlivá územní pracoviště samostatně.
Čísla faxu
Adresa internetové stránky http://www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny http://www.daneelektronicky.cz
Další elektronické adresy ID datové schránky: gf9n2e3
Zařízení pro jinou přenosovou techniku (E-mail): podatelna2300@fs.mfcr.cz

Další elektronické adresy na jednotlivá územní pracoviště jsou uveřejněny pro jednotlivá územní pracoviště samostatně.
Případné platby lze poukázat http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani
72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne
Rozpočet http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-financni-sprava-cr/Rozpocet-prijmu-a-vydaju-09_2017.xls
Žádosti o informace http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani
Příjem žádostí a dalších podání Písemné žádosti o informace a další písemná podání přijímá podatelna Finančního úřadu pro Plzeňský kraj, ústní žádosti, příp. jiná ústní podání přijímají pověření zaměstnanci příslušných útvarů Finančního úřadu pro Plzeňský kraj. Ústní žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. přijímá sekretariát ředitele finančního úřadu.

Informace o příjmu žádostí a dalších podání na územních pracovištích jsou uveřejněny pro jednotlivá územní pracoviště samostatně.
Opravné prostředky http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/podani-opravneho-prostredku
Formuláře http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/legislativa-a-metodika
Sazebník úhrad za poskytování informací http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/sazebnik-uhrad
Licenční smlouvy http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/vzory-licencnich-smluv
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva dle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019 za Finanční úřad pro Plzeňský kraj

Podle ust. § 18, odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění p.p., zveřejňujeme výroční zprávu k poskytování informací za kalendářní rok 2019.

 1. počet podaných žádostí o informaci: 12
  počet odložených žádostí o informaci: 4 (odložena celá žádost)
  počet částečně odložených žádostí o informace: 2
 2. počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 2 (odmítnuta celá žádost)
  počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 0 (ve zbytku byla informace poskytnuta)
 3. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 4. opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 0
  přehled výdajů vynaložených v souvislosti se soudními řízeními ve věcech zákona č. 106/1999 Sb.: 0
 5. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
 6. počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:
  Počet stížností: 1
  Důvod podání: neposkytnutí informací ve stanovené lhůtě z důvodu odložení žádosti povinným subjektem.
  Způsob vyřízení: Stížnost byla postoupena na Odvolací finanční ředitelství, které postup povinného subjektu potvrdilo. 
 7. Další informace vztahující se k uplatňování zákona 106/1999 Sb.

Zpracoval: Mgr. Šubrt
 

Ing. Roman Kasl v.r.
ředitel Finančního úřadu pro Plzeňský kraj

Aplikační služby