Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední deska SFÚ


 • Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb., (2/2015)

 • Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb., (1/2015)

 • Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb., (6/2014)

 • Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb., (5/2014)

 • Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb., (4/2014)

 • Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb., (3/2014)

 • Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb., (2/2014)

 • Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb., (1/2014)

 • Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb., (7/2013)

 • Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb., (6/2013)

 • Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb., (5/2013)

 • Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb., (4/2013)

 • Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb., (3/2013)

 • Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb., (2/2013)

 • Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb., (1/2013)

 • Informační povinnost správce daně podle § 56 odst. 1 zák. č. 280/2009 Sb., daňového řádu

 • Seznam údajů, na které se nevztahuje oznamovací povinnost registrovaných subjektů (archiv)

  dle § 127 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů


Úřední deska pro Specializovaný finanční úřad

Nabídka služebních míst

Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "správní řád"), je správní orgán povinen obsah úřední desky zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup. K zabezpečení této povinnosti shora uvedeného správního orgánu (pokud se jedná o jeho postup podle správního řádu) slouží toto místo, kde je zveřejněn obsah jeho úřední desky.
Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Specializovaný finanční úřad

Aplikační služby