Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Novinky 2010

 Z důvodu legislativních a organizačních změn platných od 1.1.2011 (nabytí platnosti zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen DŘ) a vzniku Generálního finančního ředitelství (dále jen GFŘ) dle zákona č. zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, účinné ke dni 1.ledna 2011), informujeme uživatele internetových stránek české daňové správy (www.financnisprava.cz) a Daňového portálu (http://eds.mfcr.cz) o důležitých změnách, které na ně čekají od začátku roku 2011.

Informace o strukturách nových elektronických formulářů EPO jsou zveřejněny na Internetových stránkách ePodpory, ve článku Nové struktury XML souborů – pro elektronické daňové formuláře zveřejněné v lednu 2011. Příslušné elektronické formuláře budou k dispozici počátkem ledna 2011.

Dne 22. července 2010 uveřejnila Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) schválenou novelizaci kapitol I – III Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy, stejně tak jako zcela novou kapitolu IX této směrnice, týkající se aspektů převodních cen v procesech restrukturalizace podniků. Novelizace prvních třech kapitol směrnice spočívá zejména v rozpracování aplikace srovnávací analýzy, použití transakčních ziskových metod a dále pak v nové úpravě hierarchie metod stanovení převodních cen. Více informací včetně anglického znění jednotlivých kapitol směrnice lze nalézt na http://www.oecd.org/document/4/0,3343,en_2649_33753_45690500_1_1_1_1,00.html . Česká daňová správa postupně zveřejní překlad výše zmíněných dokumentů.

Poplatníkům z členěných statutárních měst (zejména Ostrava, Opava), kteří podávají daňová přiznání elektronickou cestou prostřednictvím Daňového portálu, doporučujeme v elektronickém formuláři, aby v položce obec zadali název městské části.

I letos mohou daňoví poplatníci využít elektronické podání daňových přiznání. Tento způsob každoročně využívá čím dál tím více poplatníků, kteří tím šetří svůj čas a přispívají k rychlejšímu zpracování daňových přiznání na finančních úřadech.