Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Nabídka zaměstnání

Informace o nově vypsaných výběrových řízeních si můžete nechat zasílat e-mailem.

Interaktivní formuláře jsou testovány a optimalizovány pro MS Windows od verze 7 a Acrobat Reader 9.1 a novější.

V případě, že ve vašem počítači nelze otevřít interaktivní PDF přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk.

Informace o benefitech zaměstnanců Finanční správy.

Stupnice platových tarifů pro zaměstnance ve služebním poměru a pro zaměstnance v pracovním poměru na služebních místech

Stupnice platových tarifů pro zaměstnance v pracovním poměru na pracovních místech

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

300087 Řidič motorových vozidel

Úřad: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

Místo výkonu: Brno

Charakteristika činnosti

- řízení, údržba a zajišťování běžné opravy motorových vozidel, jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg

- zajišťování pravidelné přepravy zaměstnanců zejména do vzdělávacích zařízení, příp. materiálně technického zajištění v rámci České republiky (řízení dodávkového vozidla)

- vedení evidence související s provozem služebních vozidel v rozsahu stanoveném interním předpisem

Požadujeme

- vzdělání: střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání

- řidičský průkaz sk. B  - aktivní řidič,

- zkušenosti s přepravou osob dodávkovým vozidlem výhodou

- znalost práce s PC (Word, Excel, Outlook)

- psychická odolnost

- trestní bezúhonnost, potřebná zdravotní způsobilost

- zodpovědnost, preciznost, flexibilita

- dobré komunikační schopnosti

 

 

Nabízíme

- místo výkonu: Brno

- platové zařazení: platová třída 4

- předpokládaný den nástupu: 1. 1. 2022

- pracovní poměr v režimu zákoníku práce (obsazení pracovního místa na dobu určitou jeden rok, s možností prodloužení na dobu neurčitou) 

- stabilita státní organizace

- motivační ohodnocení

- 25 dní dovolené, 5 dní indispozičního volna

- příspěvek na stravování

- čerpání individuálních příspěvků z FKSP (např. na penzijní připojištění, stravování nebo Cafeterii)

- rekreace ve vlastních rekreačních zařízeních

- letní tábor pro děti zaměstnanců

- víceúčelová karta Multisport sloužící ke sportovním a relaxačním aktivitám, a to i pro rodinné příslušníky

- možnost zapojení do zaměstnaneckých programů zdravotních pojišťoven   

Přihlášky do výběrového řízení

formou strukturovaného profesního životopisu zaměřeného na předchozí praxi amotivačníhodopisu zasílejte

do 29. 10. 2021 na e-mail: katerina.janickova@fs.mfcr.cz

do předmětu e-mailu uveďte: Výběrové řízení 300087

nebo na adresu:

Výběrové řízení 300087

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

nám. Svobody 4, 602 00 Brno


kontaktní osoba: Ing. Hana Svobodová
telefon: 542192030, 724186166

 

Finanční správa České republiky si vyhrazuje právo vyzvat k účasti ve výběrovém řízení, které se koná za účelem přijetí zaměstnance do pracovního poměru, pouze uchazeče, kteří vyhověli podmínkám výběrového řízení (vzdělání, praxe), případně bez výběru konkrétního uchazeče výběrové řízení ukončit. V zákonem stanovených případech lze přijmout do pracovního poměru i uchazeče, který nesplňuje předpoklad vzdělání (§ 178 odst. 2 ZSS1), NV 341/2017 Sb.2),NV 304/2014 Sb.3)). Osobní údaje uchazečů budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy a budou evidovány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení. Po jeho uzavření budou spolu se spisem výběrového řízení archivovány a následně skartovány v souladu se Skartačním řádem FS ČR. Výsledek výběrového řízení nezakládá právní nárok uchazeče na přijetí do pracovního poměru nebo na jmenování na vedoucí pracovní místo. Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a vzniká dnem, který je sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce. Finanční správa České republiky respektuje požadavky genderové rovnosti, zajišťuje při výkonu práv a povinností rovné zacházení se všemi uchazeči. Pod pojmem uchazeč se rozumí uchazeč nebo uchazečka v závislosti na podání přihlášky do výběrového řízení mužem nebo ženou a obdobně pro další pojmy totožného charakteru. Finanční správa České republiky nevede evidenci životopisů zájemců o zaměstnání.
Odměňování zaměstnanců Finanční správy České republiky se řídí platnými právními předpisy pro pracovněprávní a služební vztahy: pracovní místo: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů2); nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci; nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; služební místo: zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů1); nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů3); nařízení vlády č. 135/2015 Sb., o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat; nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů.
Ve Finanční správě České republiky mají zaměstnanci v pracovním poměru zvýšené povinnosti v souladu s § 303 a § 304 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

 


Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby