Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Nabídka zaměstnání

Informace o nově vypsaných výběrových řízeních si můžete nechat zasílat e-mailem.

Interaktivní formuláře jsou testovány a optimalizovány pro MS Windows od verze 7 a Acrobat Reader 9.1 a novější.

V případě, že ve vašem počítači nelze otevřít interaktivní PDF přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk.

Informace o benefitech zaměstnanců Finanční správy.

Stupnice platových tarifů pro zaměstnance ve služebním poměru a pro zaměstnance v pracovním poměru na služebních místech

Stupnice platových tarifů pro zaměstnance v pracovním poměru na pracovních místech

Generální finanční ředitelství vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

700771 - Hlavní účetní

Úřad: Generální finanční ředitelství

Místo výkonu: Praha

Platnost inzerátu již skončila, aktuální platné inzeráty naleznete v nabídce volných pracovních míst.

Charakteristika činnosti

- zajišťování činností spojených s povinnostmi hlavní účetní dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole
- samostatné vedení svěřených agend podvojného účetnictví
- koordinační činnosti spojené s inventarizacemi
- spoluúčast pří účetních uzávěrkách a inventurách
- související administrativní práce
 

Požadujeme

- kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
- praxe na podobné pozici (státní správa nebo územní samospráva)
- znalost zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., vyhlášky č. 270/2010 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., vyhlášky č. 416/2004 Sb. a dále znalost Českých účetních standardů pro vybrané účetní jednotky
- znalost podvojného účetnictví
- odpovědnost, pečlivost, smysl pro detail a dodržování termínů, samostatnost, spolehlivost a časová flexibilita (v době účetních závěrek), schopnost učit se novým věcem
- dobrá znalost MS Office (Word, Excel, Outlook)
- bezúhonnost, svéprávnost, potřebná zdravotní způsobilost
 

Nabízíme

- místo výkonu: Praha
- platové zařazení: platová třída 12, popř. další nárokový příplatek
- předpokládaný den nástupu: 1. 8. 2019
- pracovní poměr v režimu zákoníku práce (obsazení pracovního místa na dobu určitou do 31. 12. 2019, zástup za rodičovskou dovolenou)
- možnost dalšího zvyšování odborné kvalifikace a případného získání pracovní pozice na dobu neurčitou
- zajímavá a odborná práce v kvalifikovaném kolektivu
- stabilita a zázemí ve velké státní organizaci
- motivační ohodnocení
- pružná pracovní doba
- 25 dní dovolené
- 5 dní indispozičního volna
- příspěvek na stravování
- čerpání individuálních příspěvků z FKSP (např. na penzijní připojištění, stravování nebo Cafeterii)
- rekreace ve vlastních rekreačních zařízeních
- letní tábor pro děti zaměstnanců
- víceúčelová karta Multisport sloužící ke sportovním a relaxačním aktivitám, a to i pro rodinné příslušníky
- možnost zapojení do zaměstnaneckých programů zdravotních pojišťoven
- propracovaný vzdělávací program
- pozn.: místo je vhodné i pro osoby zdravotně postižené (bližší informace k vhodnosti pro konkrétní druh postižení poskytne níže uvedená kontaktní osoba), bezbariérový přístup je zajištěn
 
Přihlášky do výběrového řízení
formou strukturovaného profesního životopisu zaměřeného na předchozí praxi a motivačního dopisu zasílejte
do 21. 6. 2019 na e-mail: Radka.Mala@fs.mfcr.cz
a v kopii na e-mail: Milos.Puta@fs.mfcr.cz
do předmětu e-mailu uveďte: VŘ 700771 (PP)

nebo na adresu:
VŘ 700771 (PP)
Generální finanční ředitelství
Sekce ekonomiky - Odbor finanční
k rukám Radky Malé
nábř. Kpt. Jaroše 1000/7
170 00 Praha 7

kontaktní osoba: Radka Malá
telefon: 296 854 327
 
Finanční správa České republiky si vyhrazuje právo vyzvat k účasti ve výběrovém řízení, které se koná za účelem přijetí zaměstnance do pracovního poměru, pouze uchazeče, kteří vyhověli podmínkám výběrového řízení (vzdělání, praxe), případně bez výběru konkrétního uchazeče výběrové řízení ukončit. V zákonem stanovených případech lze přijmout do pracovního poměru i uchazeče, který nesplňuje předpoklad vzdělání (§ 178 odst. 2 ZSS1), NV 341/2017 Sb.2), NV 304/2014 Sb.3)).
Osobní údaje uchazečů budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy a budou evidovány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení. Po jeho uzavření budou spolu se spisem výběrového řízení archivovány a následně skartovány v souladu se Skartačním řádem FS ČR.
Výsledek výběrového řízení nezakládá právní nárok uchazeče na přijetí do pracovního poměru nebo na jmenování na vedoucí pracovní místo. Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a vzniká dnem, který je sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce.
Finanční správa České republiky respektuje požadavky genderové rovnosti, zajišťuje při výkonu práv a povinností rovné zacházení se všemi uchazeči. Pod pojmem uchazeč se rozumí uchazeč nebo uchazečka v závislosti na podání přihlášky do výběrového řízení mužem nebo ženou a obdobně pro další pojmy totožného charakteru.
Finanční správa České republiky nevede evidenci životopisů zájemců o zaměstnání.

Odměňování zaměstnanců Finanční správy České republiky se řídí platnými právními předpisy pro pracovněprávní a služební vztahy:
pracovní místo: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů2); nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci; nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů;
služební místo: zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů1); nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů3); nařízení vlády č. 135/2015 Sb., o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat; nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Finanční správě České republiky mají zaměstnanci v pracovním poměru zvýšené povinnosti v souladu s § 303 a § 304 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 

Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby