Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Nabídka zaměstnání

Informace o nově vypsaných výběrových řízeních si můžete nechat zasílat e-mailem.

Interaktivní formuláře jsou testovány a optimalizovány pro MS Windows od verze 7 a Acrobat Reader 9.1 a novější.

V případě, že ve vašem počítači nelze otevřít interaktivní PDF přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk.

Informace o benefitech zaměstnanců Finanční správy.

Stupnice platových tarifů pro zaměstnance ve služebním poměru a pro zaměstnance v pracovním poměru na služebních místech

Stupnice platových tarifů pro zaměstnance v pracovním poměru na pracovních místech

Generální finanční ředitelství vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

700904 - Referent/ka majetkové správy

Úřad: Generální finanční ředitelství

Místo výkonu: Ostrava

Platnost inzerátu již skončila, aktuální platné inzeráty naleznete v nabídce volných pracovních míst.

Charakteristika činnosti

- výkon činností v oblasti zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (příprava a zpracování zadání, jeho zveřejnění a rozeslání; zajištění průběhu soutěží od přijímání nabídek po zveřejnění výsledků soutěže; zabezpečení postupu v  případě podání námitek uchazečů, účast v komisích pro otevírání obálek i pro hodnocení nabídek) včetně zakázek zadávaných v NEN
- výkon činností v oblasti veřejných zakázek (příprava zpracování podkladů v souladu s interními předpisy, komunikace s příslušným oddělením ve věci vyhlášení a průběhu VZ)
- metodická podpora a koordinace činnosti zaměstnanců zajišťujících oblast veřejných zakázek v příslušných útvarech FÚ a sekcích nebo odborech ÚP FÚ v rámci regionální působnosti, a to z hlediska požadavků a uplatňování příslušných interní aktů řízení a zákona o VZ
- v EIS, v agendě Obchodní případ koordinace používání modulu Veřejné zakázky
- garant dodržování standardů a standardních postupů v oblasti správy majetku a investic věcně příslušnými útvary
- sledování a průběžné doplňování požadavků na zadavání veřejných zakázek
- výkon činností v oblasti uzavírání, evidence a registrace smluv (zpracování požadavků a podkladů, referátníků na uzavření nebo změnu smluv – nájemních, na služby, příprava k zveřejnění v centrálním registru, v CRAB apod.)
- registrace obchodních partnerů do příslušného modulu v systému AVIS a vystavování objednávek za OHS v Ostravě
- administrace při pojistném plnění
- evidence pokut
 

Požadujeme

- kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
- znalost zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů - výhodou
- znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - výhodou
- znalost práce v NEN - výhodou
- aktivní znalost práce s PC (Word, Excel, Outlook)
- schopnost samostatné práce, pečlivost, spolehlivost, odpovědnost, schopnost analytického a logického myšlení, komunikativnost, aktivní přístup
- psychická odolnost
- dobrý písemný i ústní projev
- praxe výhodou
- bezúhonnost, svéprávnost, potřebná zdravotní způsobilost
 

Nabízíme

- místo výkonu: Ostrava
- platové zařazení: platová třída 11, popř. další nárokový příplatek
- předpokládaný den nástupu: 1. 4. 2019
- pracovní poměr v režimu zákoníku práce (obsazení pracovního místa na dobu určitou jeden rok, s možností prodloužení na dobu neurčitou)
- možnost dalšího zvyšování odborné kvalifikace
- zajímavá a odborná práce v kvalifikovaném kolektivu
- stabilita a zázemí ve velké státní organizaci
- motivační ohodnocení
- pružná pracovní doba
- 25 dní dovolené
- 5 dní volna z důvodu zdravotní indispozice
- příspěvek na stravování
- čerpání individuálních příspěvků z FKSP
- rekreace ve vlastních rekreačních zařízeních
- letní tábor pro děti zaměstnanců
- víceúčelová karta Multisport sloužící ke sportovním a relaxačním aktivitám, a to i pro rodinné příslušníky
- možnost zapojení do zaměstnaneckých programů zdravotních pojišťoven
- propracovaný vzdělávací program
- pozn.: místo je vhodné i pro osoby zdravotně postižené (bližší informace k vhodnosti pro konkrétní druh postižení poskytne níže uvedená kontaktní osoba), bezbariérový přístup je zajištěn

 
Přihlášky do výběrového řízení
formou strukturovaného profesního životopisu zaměřeného na předchozí praxi a motivačního dopisu zasílejte
do 4. 3. 2019 na e-mail: Eva.Kovarova2@fs.mfcr.cz 
do předmětu e-mailu uveďte: VŘ 700904 (PP)

nebo na adresu:
VŘ 700904 (PP) - k rukám Ing. Evy Kovářové
Generální finanční ředitelství
Sekce ekonomiky - Odbor hospodářské správy
Oddělení hospodářské správy v Ostravě
Na Jízdárně 3162/3
709 00 Ostrava
 
kontaktní osoba: Ing. Eva Kovářová
telefon: 596 651 411
 
Finanční správa České republiky si vyhrazuje právo vyzvat k účasti ve výběrovém řízení, které se koná za účelem přijetí zaměstnance do pracovního poměru, pouze uchazeče, kteří vyhověli podmínkám výběrového řízení (vzdělání, praxe), případně bez výběru konkrétního uchazeče výběrové řízení ukončit.
Osobní údaje uchazečů budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy a budou evidovány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení. Po jeho uzavření budou spolu se spisem výběrového řízení archivovány a následně skartovány v souladu se Skartačním řádem FS ČR.
Výsledek výběrového řízení nezakládá právní nárok uchazeče na přijetí do pracovního poměru nebo na jmenování na vedoucí pracovní místo. Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a vzniká dnem, který je sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce.
Finanční správa České republiky respektuje požadavky genderové rovnosti, zajišťuje při výkonu práv a povinností rovné zacházení se všemi uchazeči. Pod pojmem uchazeč se rozumí uchazeč nebo uchazečka v závislosti na podání přihlášky do výběrového řízení mužem nebo ženou a obdobně pro další pojmy totožného charakteru.
Finanční správa České republiky nevede evidenci životopisů zájemců o zaměstnání.

Odměňování zaměstnanců Finanční správy České republiky se řídí platnými právními předpisy pro pracovněprávní a služební vztahy:
pracovní místo: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci; nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů;
služební místo: zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 135/2015 Sb., o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat; nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Finanční správě České republiky mají zaměstnanci v pracovním poměru zvýšené povinnosti v souladu s § 303 a § 304 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby