Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Nabídka zaměstnání

Informace o nově vypsaných výběrových řízeních si můžete nechat zasílat e-mailem.

Interaktivní formuláře jsou testovány a optimalizovány pro MS Windows od verze 7 a Acrobat Reader 9.1 a novější.

V případě, že ve vašem počítači nelze otevřít interaktivní PDF přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk.

Informace o benefitech zaměstnanců Finanční správy.

Stupnice platových tarifů pro zaměstnance ve služebním poměru a pro zaměstnance v pracovním poměru na služebních místech

Stupnice platových tarifů pro zaměstnance v pracovním poměru na pracovních místech

Specializovaný finanční úřad vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

400613 - Referent/ka Oddělení mezinárodního zdaňování I

Úřad: Specializovaný finanční úřad

Místo výkonu: Hradec Králové

Platnost inzerátu již skončila, aktuální platné inzeráty naleznete v nabídce volných pracovních míst.

Charakteristika činnosti

- provádění řízení a dalších postupů dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
- výkon daňových kontrol u daňových subjektů
- provádění řízení u subjektů se zahraniční majetkovou účastí a u subjektů s majetkově, personálně nebo jinak propojenou činností
- vyhledávací činnost u velkých daňových subjektů
- účast na stanovování jednotných zásad a postupů výkonu správy daní v působnosti územních finančních orgánů
 

Požadujeme

- vzdělání: magisterský studijní program
- základní znalost daňových zákonů v oblasti správy daní (zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád) a daní z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)
- znalost účetnictví výhodou
- analytické schopnosti a logické myšlení, komunikativnost, velmi dobrý písemný a ústní projev, schopnost argumentace
- znalost anglického jazyka výhodou, eventuálně vedle angličtiny také dalšího jazyka
- schopnost samostatné i týmové práce, spolehlivost, pečlivost, odpovědnost, ochota k práci v terénu
- aktivní znalost MS Office (Word, Excel, Outlook), internet
- bezúhonnost, svéprávnost, potřebná zdravotní způsobilost
 

Nabízíme

- místo výkonu: Hradec Králové (pohovory se uskuteční na adrese služebního úřadu: Specializovaný finanční úřad, nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7)
- platové zařazení: platová třída 12, popř. další nárokové příplatky
- předpokládaný den nástupu: 1. 4. 2019
- pracovní poměr v režimu zákoníku práce (obsazení služebního místa na dobu určitou, zástup za mateřskou a následnou rodičovskou dovolenou)
- možnost dalšího zvyšování odborné kvalifikace a případného získání pracovní pozice na dobu neurčitou
- zajímavá a odborná práce v kvalifikovaném kolektivu
- stabilita a zázemí ve velké státní organizaci
- motivační ohodnocení
- pružná pracovní doba
- 25 dní dovolené
- 5 dní volna z důvodu zdravotní indispozice
- příspěvek na stravování
- čerpání individuálních příspěvků z FKSP
- rekreace ve vlastních rekreačních zařízeních
- letní tábor pro děti zaměstnanců
- víceúčelová karta Multisport sloužící ke sportovním a relaxačním aktivitám, a to i pro rodinné příslušníky
- možnost zapojení do zaměstnaneckých programů zdravotních pojišťoven
- propracovaný vzdělávací program

Přihlášky do výběrového řízení
formou strukturovaného profesního životopisu zaměřeného na předchozí praxi a motivačního dopisu zasílejte
do 18. 2. 2019 na e-mail: Jiri.Vojtech@fs.mfcr.cz 
do předmětu e-mailu uveďte: VŘ 400613 (PP)

nebo na adresu:
VŘ 400613 (PP)
Specializovaný finanční úřad
nábř. Kpt. Jaroše 1000/7
170 00 Praha 7

kontaktní osoba: Ing. Jiří Vojtěch
telefon: 495 851 235
Finanční správa České republiky si vyhrazuje právo vyzvat k účasti ve výběrovém řízení, které se koná za účelem přijetí zaměstnance do pracovního poměru, pouze uchazeče, kteří vyhověli podmínkám výběrového řízení (vzdělání, praxe), případně bez výběru konkrétního uchazeče výběrové řízení ukončit.
Osobní údaje uchazečů budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy a budou evidovány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení. Po jeho uzavření budou spolu se spisem výběrového řízení archivovány a následně skartovány v souladu se Skartačním řádem FS ČR.
Výsledek výběrového řízení nezakládá právní nárok uchazeče na přijetí do pracovního poměru nebo na jmenování na vedoucí pracovní místo. Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a vzniká dnem, který je sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce.
Finanční správa České republiky respektuje požadavky genderové rovnosti, zajišťuje při výkonu práv a povinností rovné zacházení se všemi uchazeči. Pod pojmem uchazeč se rozumí uchazeč nebo uchazečka v závislosti na podání přihlášky do výběrového řízení mužem nebo ženou a obdobně pro další pojmy totožného charakteru.
Finanční správa České republiky nevede evidenci životopisů zájemců o zaměstnání.

Odměňování zaměstnanců Finanční správy České republiky se řídí platnými právními předpisy pro pracovněprávní a služební vztahy:
pracovní místo: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci; nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů;
služební místo: zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 135/2015 Sb., o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat; nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Finanční správě České republiky mají zaměstnanci v pracovním poměru zvýšené povinnosti v souladu s § 303 a § 304 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 

Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby