Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Nabídka zaměstnání

Informace o nově vypsaných výběrových řízeních si můžete nechat zasílat e-mailem.

Interaktivní formuláře jsou testovány a optimalizovány pro MS Windows od verze 7 a Acrobat Reader 9.1 a novější.

V případě, že ve vašem počítači nelze otevřít interaktivní PDF přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk.

Informace o benefitech zaměstnanců Finanční správy.

Finanční úřad pro Pardubický kraj vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

280224 - Referent/ka Odddělení kontrolního V

Úřad: Územní pracoviště v Pardubicích

Místo výkonu: Pardubice

Platnost inzerátu již skončila, aktuální platné inzeráty naleznete v nabídce volných pracovních míst.

Charakteristika činnosti

 • vedení daňových kontrol, postupů k odstranění pochybností, místních šetření a dalších procesních postupů s daňovými subjekty při správě daní
 • písemná a ústní komunikace s daňovými subjekty a třetími osobami, vedení protokolovaných jednání
 • spolupráce s Policií ČR, Celní správou a dalšími státními orgány
 • provádění kompletního důkazního řízení včetně výslechu svědků a následného hodnocení důkazů
 • práce s veřejnými i neveřejnými registry osob a majetku
 • zpracování stanovisek k podaným odvoláním a dalším opravným a dozorčím prostředkům

Požadujeme

 • potřebné vzdělání: Minimálně vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu (praxe v oblasti daní výhodou)
 • systematičnost, samostatnost, preciznost
 • znalost českého jazyka slovem i písmem
 • pozitivní přístup a zájem být týmovým hráčem

Nabízíme

 • místo výkonu: Pardubice
 • platová třída: 10
 • předpokládaný den nástupu: 1. 1. 2019
 • pracovní poměr v režimu zákoníku práce (obsazení služebního místa na dobu určitou, zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)
 • stabilní zaměstnání ve státní správě
 • možnost podílet se a řešit právně a daňově zajímavé kauzy
 •  atraktivní balíček odměňování (10. platová třída = 18 810,- Kč v 1. platovém stupni, zvláštní příplatek 3 800,- Kč, možnost přiznání osobního příplatku až do výše 14 160 Kč, průběžné odměny).
 • 25 dní dovolené
 • výhody plynoucí z kolektivní smlouvy ( 5 dní tzv. sick days, příspěvek na stravování, příspěvek z FKSP, karta Multisport a další zaměstnanecké benefity).
 • systematické vzdělávání a zvyšování odborné kvalifikace
 • pružnou pracovní dobu
 • možnost získat pracovní pozici na dobu neurčitou

Přihlášky do výběrového řízení
společně se strukturovaným profesním životopisem zaměřeným na předchozí praxi
a motivačním dopisem zasílejte
do 21. 11. 2018na e-mail: podatelna2800@fs.mfcr.cz
do předmětu e-mailu uveďte: VŘ 280224 


nebo na adresu:
Finanční úřad pro Pardubický kraj,
Boženy Němcové 2625,
530 02 Pardubice

kontaktní osoba: Ing. Ivona Čapská
telefon: 466 713 221
Finanční správa České republiky si vyhrazuje právo vyzvat k účasti ve výběrovém řízení, které se koná za účelem přijetí zaměstnance do pracovního poměru, pouze uchazeče, kteří vyhověli podmínkám výběrového řízení (vzdělání, praxe), případně bez výběru konkrétního uchazeče výběrové řízení ukončit.
Osobní údaje uchazečů budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy a budou evidovány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení. Po jeho uzavření budou spolu se spisem výběrového řízení archivovány a následně skartovány v souladu se Skartačním řádem FS ČR.
Výsledek výběrového řízení nezakládá právní nárok uchazeče na přijetí do pracovního poměru nebo na jmenování na vedoucí pracovní místo. Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a vzniká dnem, který je sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce.
Finanční správa České republiky respektuje požadavky genderové rovnosti, zajišťuje při výkonu práv a povinností rovné zacházení se všemi uchazeči. Pod pojmem uchazeč se rozumí uchazeč nebo uchazečka v závislosti na podání přihlášky do výběrového řízení mužem nebo ženou a obdobně pro další pojmy totožného charakteru.
Finanční správa České republiky nevede evidenci životopisů zájemců o zaměstnání.

Odměňování zaměstnanců Finanční správy České republiky se řídí platnými právními předpisy pro pracovněprávní a služební vztahy:
pracovní místo: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci; nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů;
služební místo: zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 135/2015 Sb., o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat; nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Finanční správě České republiky mají zaměstnanci v pracovním poměru zvýšené povinnosti v souladu s § 303 a § 304 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby