Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Nabídka zaměstnání

Informace o nově vypsaných výběrových řízeních si můžete nechat zasílat e-mailem.

Interaktivní formuláře jsou testovány a optimalizovány pro MS Windows od verze 7 a Acrobat Reader 9.1 a novější.

V případě, že ve vašem počítači nelze otevřít interaktivní PDF přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk.

Informace o benefitech zaměstnanců Finanční správy.

Generální finanční ředitelství vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

700829 - referent majetkové správy

Úřad: Generální finanční ředitelství

Místo výkonu: Praha

Platnost inzerátu již skončila, aktuální platné inzeráty naleznete v nabídce volných pracovních míst.

Charakteristika činnosti

 • zabezpečování činnosti zejména stavebně-administrativního charakteru
 • zajišťování technické správy rozsáhlých majetkových souborů
 • spolupráce při zadávání veřejných zakázek
 • podílení se na zpracování návrhů plánů investičních akcí v souvislosti s přípravou návrhu státního rozpočtu a střednědobého rozpočtového výhledu
 • provádění kontroly věcné a cenové správnosti, úplnosti oceňovacích podkladů a daňových dokladů
 • komplexní výkon činností spojených s tvorbou projektů změny formy vlastnictví majetku, analýzou a odborným posouzením souhrnu ekonomických a právních údajů
 • koordinace a usměrňování hospodaření s majetkem hlavního města Prahy
 • stanovování hlavních směrů rozvoje, koordinace a metodické usměrňování programového pořizování a obnovy majetku z prostředků státního rozpočtu, stanovování postupů a standardů pro posuzování a vyhodnocování potřeb, využívání vstupů a stanovování technickoekonomických podmínek

Požadujeme

 • potřebné vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
 • nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
 • alespoň dva roky zkušeností v oblasti správy budov, vč. znalosti příslušné legislativy
 • praxe v rozpočtu a účetnictví, vč. znalosti příslušné legislativy výhodou
 • praxe ve veřejné správě výhodou
 • zkušenosti s vedením/řízením projektů
 • znalost zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
 • zkušenosti s vytvářením a správou informačních systémů veřejné správy a interním auditem výhodou, ne podmínkou
 • aktivní znalost práce s PC (Word, Excel, Outlook)
 • schopnost samostatné práce, pečlivost, spolehlivost, důslednost, zkušenosti s vedením pracovního kolektivu
 • schopnost práce v týmu, flexibilita, komunikativnost a zájem o práci
 • odpovědnost
 • psychická odolnost
 • dobrý písemný i ústní projev
 • analytické myšlení
 • bezúhonnost, svéprávnost, potřebná zdravotní způsobilost

Nabízíme

 • místo výkonu: Praha
 • platová třída: 12, popř. další nárokové příplatky
 • předpokládaný den nástupu: 1. 1. 2019
 • pracovní poměr v režimu zákoníku práce (obsazení pracovního místa na dobu určitou jeden rok. s možností prodloužení na dobu neurčitou)
 • stabilní zaměstnání ve státní správě
 • možnost dalšího zvyšování odborné kvalifikace
 • pružná pracovní doba
 • 25 dnů dovolené
 • výhody plynoucí z kolektivní smlouvy: 5 dnů volna z důvodu zdravotní indispozice, příspěvek na stravování, příspěvek z FKSP a další zaměstnanecké benefity
 
Přihlášky do výběrového řízení
společně se strukturovaným profesním životopisem zaměřeným na předchozí praxi
a motivačním dopisem zasílejte
do 16.11. 2018 na e-mail: Miroslava.Pekna@fs.mfcr.cz
do předmětu e-mailu uveďte: VŘ 700829 (PP)

nebo na adresu:
Generální finanční ředitelství
Sekce ekonomiky - Odbor hospodářské správy
Oddělení hospodářské správy pro hl. m. Prahu
VŘ 700829 (PP) - k rukám Miroslavy Pěkné
Štěpánská 619/28
111 21 Praha 1

kontaktní osoba: Miroslava Pěkná
telefon: 224 041 345
Finanční správa České republiky si vyhrazuje právo vyzvat k účasti ve výběrovém řízení, které se koná za účelem přijetí zaměstnance do pracovního poměru, pouze uchazeče, kteří vyhověli podmínkám výběrového řízení (vzdělání, praxe), případně bez výběru konkrétního uchazeče výběrové řízení ukončit.
Osobní údaje uchazečů budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy a budou evidovány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení. Po jeho uzavření budou spolu se spisem výběrového řízení archivovány a následně skartovány v souladu se Skartačním řádem FS ČR.
Výsledek výběrového řízení nezakládá právní nárok uchazeče na přijetí do pracovního poměru nebo na jmenování na vedoucí pracovní místo. Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a vzniká dnem, který je sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce.
Finanční správa České republiky respektuje požadavky genderové rovnosti, zajišťuje při výkonu práv a povinností rovné zacházení se všemi uchazeči. Pod pojmem uchazeč se rozumí uchazeč nebo uchazečka v závislosti na podání přihlášky do výběrového řízení mužem nebo ženou a obdobně pro další pojmy totožného charakteru.
Finanční správa České republiky nevede evidenci životopisů zájemců o zaměstnání.

Odměňování zaměstnanců Finanční správy České republiky se řídí platnými právními předpisy pro pracovněprávní a služební vztahy:
pracovní místo: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci; nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů;
služební místo: zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 135/2015 Sb., o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat; nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Finanční správě České republiky mají zaměstnanci v pracovním poměru zvýšené povinnosti v souladu s § 303 a § 304 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby