Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Nabídka zaměstnání

Informace o nově vypsaných výběrových řízeních si můžete nechat zasílat e-mailem.

Interaktivní formuláře jsou testovány a optimalizovány pro MS Windows od verze 7 a Acrobat Reader 9.1 a novější.

V případě, že ve vašem počítači nelze otevřít interaktivní PDF přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk.

Generální finanční ředitelství vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

701169 - Referent/ka Oddělení hospodářské správy a zástupce vedoucího oddělení

Úřad: Generální finanční ředitelství

Místo výkonu: Ostrava

Platnost inzerátu již skončila, aktuální platné inzeráty naleznete v nabídce volných pracovních míst.

Charakteristika činnosti

- koordinuje a usměrňuje hospodaření s majetkem,
- komplexně vede účetnictví u určeného okruhu územních pracovišť,
- odborně řídí a provádí konzultační činnost v agendě účetnictví, pokladna a fakturace, provádí kontrolu plnění vydaných směrnic, metodických pokynů a příkazů,
- metodicky zajišťuje inventarizaci FÚ a územních pracovišť včetně zajištění instruktáže, podílí se na přípravě podkladů pro Centrální inventarizační komisi,
- vystavuje "Příkazy k úhradě" do ČNB a zpracovává výpisy z účtů včetně provádění kontroly v modulu "Styk s bankou" v systému AVIS,
- provádí kontrolu předkontací u přijatých a vydaných faktur, vč. evidence DPH a analytického členění, kontrolu saldokontních účtů, kontrolu rozpočtových položek v rozpisu čerpání, kontrolu rekapitulací majetku na podvojné účetnictví za příslušný okruh územních pracovišť,
- provádí kontrolu inventarizačních písemností,
- zastupuje vedoucího oddělení v době jeho nepřítomnosti,
- podepisuje vydané faktury a jako zástupce příkazce operace podepisuje objednávky, záznamy o provedení předběžné řídící kontroly a likvidační doklady u určených rozpočtových položek.
 

Požadujeme

- kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,
- znalost zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vč. vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví - výhodou,
- znalost zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, vč. prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů - výhodou,
- aktivní znalost práce s PC (Word, Excel, Outlook),
- schopnost samostatné práce, pečlivost, spolehlivost, zkušenosti s vedením pracovního kolektivu,
- odpovědnost,
- psychická odolnost,
- dobrý písemný i ústní projev,
- analytické myšlení,
- bezúhonnost, svéprávnost, potřebná zdravotní způsobilost.
 

Nabízíme

- místo výkonu: Ostrava,
- platové zařazení: platová třída 12, popř. další nárokové příplatky,
- předpokládaný den nástupu: 3. 12. 2018,
- pracovní poměr v režimu zákoníku práce (obsazení pracovního místa na dobu určitou jeden rok, s možností prodloužení na dobu neurčitou),
- stabilní zaměstnání ve státní správě,
- možnost dalšího zvyšování odborné kvalifikace,
- pružná pracovní doba,
- 25 dní dovolené,
- výhody plynoucí z kolektivní smlouvy: 5 dní volna z důvodu zdravotní indispozice, příspěvek na stravování, příspěvek z FKSP a další zaměstnanecké benefity,
- místo je vhodné i pro osoby zdravotně postižené (bližší informace k vhodnosti pro konkrétní druh postižení poskytne níže uvedená kontaktní osoba), bezbariérový přístup je zajištěn.

 

Přihlášky do výběrového řízení
společně se strukturovaným profesním životopisem zaměřeným na předchozí praxi
a motivačním dopisem zasílejte
do 31. 8. 2018 na e-mail: Hana.Dvorska@fs.mfcr.cz  
do předmětu e-mailu uveďte: VŘ 701169 (PP)

nebo na adresu:
Generální finanční ředitelství
Sekce ekonomiky - Odbor hospodářské správy
Oddělení hospodářské správy v Ostravě
VŘ 701169 (PP) - k rukám Bc. Hany Dvorské
Na Jízdárně 3162/3
709 00 Ostrava

kontaktní osoba: Bc. Hana Dvorská
telefon: 596 651 403
 
Finanční správa České republiky si vyhrazuje právo vyzvat k účasti ve výběrovém řízení, které se koná za účelem přijetí zaměstnance do pracovního poměru, pouze uchazeče, kteří vyhověli podmínkám výběrového řízení (vzdělání, praxe), případně bez výběru konkrétního uchazeče výběrové řízení ukončit.
Osobní údaje uchazečů budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy a budou evidovány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení. Po jeho uzavření budou spolu se spisem výběrového řízení archivovány a následně skartovány v souladu se Skartačním řádem FS ČR.
Výsledek výběrového řízení nezakládá právní nárok uchazeče na přijetí do pracovního poměru nebo na jmenování na vedoucí pracovní místo. Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a vzniká dnem, který je sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce.
Finanční správa České republiky respektuje požadavky genderové rovnosti, zajišťuje při výkonu práv a povinností rovné zacházení se všemi uchazeči. Pod pojmem uchazeč se rozumí uchazeč nebo uchazečka v závislosti na podání přihlášky do výběrového řízení mužem nebo ženou a obdobně pro další pojmy totožného charakteru.
Finanční správa České republiky nevede evidenci životopisů zájemců o zaměstnání.

Odměňování zaměstnanců Finanční správy České republiky se řídí platnými právními předpisy pro pracovněprávní a služební vztahy:
pracovní místo: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci; nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů;
služební místo: zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 135/2015 Sb., o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat; nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Finanční správě České republiky mají zaměstnanci v pracovním poměru zvýšené povinnosti v souladu s § 303 a § 304 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 

Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby