Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Videogalerie

Horymír zajistil téměř 10 milionů korun na úhradu dlužné daně

U 20 daňových dlužníků proběhla 16. září exekuční akce Finančního úřadu pro hlavní město Prahu pod názvem „Horymír“, zaměřená na daňové dlužníky, kteří dlužili státu na dani z přidané hodnoty celkem cca 27 milionů korun. Této akce se zúčastnilo šest týmů s 30 pracovníky vymáhání z územních pracovišť Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, za asistence kolegů z Celního úřadu.

Související videa

 • Exekuční akce „Karlín“

  Finanční úřad pro hlavní město Prahu ve spolupráci s Celním úřadem pro hlavní město Prahu provedl dne 6. 9. 2017 exekuční akci zaměřenou především na výběr daňových nedoplatků daně z přidané hodnoty.

 • Velká kontrola EET v SAPĚ: většina provozovatelů se připravila

  V průběhu minulého týdne proběhla ve vietnamské tržnici SAPA rozsáhlá kontrolní akce „TOPAS“, v souvislosti s dodržováním povinností prodejců, které pro ně vyplývají ze zákona o evidenci tržeb. Výsledky kontrol ukazují, že se zde většina provozovatelů na evidenci tržeb připravila.

 • Exekuční akce Stromovka

  Finanční správa provedla další úspěšnou exekuční akci, tentokrát s krycím názvem „STROMOVKA“. Akce byla zaměřena na několik desítek daňových dlužníků se sídlem nebo provozovnou na území hl. m. Prahy a s celkovým daňovým nedoplatkem téměř 28 mil. korun.

 • Exekuční akce Karlův most vynesla rekordních více než 45 milionů Kč

  Finanční správa provedla 13. prosince na území města Prahy bleskovou exekuční akci s názvem „Karlův most“, zaměřenou na daňové dlužníky, kteří dlužili státu desítky milionů korun, a to zejména na dani z přidané hodnoty. Jednalo se o historicky nejúspěšnější exekuční akci podobného typu, kdy celkový výtěžek dosáhl rekordní částky 45,3 mil. korun.

 • Exekuční akce Petřín vynesla přes 7 milionů korun na úhradu dlužné daně

  Finanční správa provedla na území města Prahy bleskovou exekuční akci s názvem „Petřín“, zaměřenou na daňové dlužníky, kteří dlužili státu 21,7 milionů korun, a to zejména na dani z přidané hodnoty. Této akce se zúčastnilo šest týmů s 30 pracovníky vymáhání z územních pracovišť Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, za asistence kolegů z Celního úřadu. Exekuční akcí zajistili úhradu třetiny dluhu.

 • Exekuční akce Praha vynesla téměř 8 milionů korun na úhradu dlužné daně

  Březnová exekuční akce Finančního úřadu pro hlavní město Prahu pod příznačným názvem „Praha“ byla zaměřená na daňové dlužníky, kteří dlužili státu na dani z přidané hodnoty celkem 11,5 milionů korun. Této akce se zúčastnilo šest týmů s 30 pracovníky vymáhání z pražských územních pracovišť finančního úřadu, za asistence kolegů z Celního úřadu. Úspěšnost akce byla mimořádná – vymoženo bylo 70% celé dlužné částky.

 • I daňová exekuce může mít kriminální pozadí

  Poměrně nezvykle se vyvinula běžně realizovaná exekuční činnost finanční správy při pátečním výkonu rozhodnutí zabavením movitých věcí prováděném Finančním úřadem pro Karlovarský kraj v provozovně kavárny daňového dlužníka v Chebu. Po zahájení soupisu exekuovaného majetku a bližším ohledání provozních prostor daňoví exekutoři narazili na podezřele vypadající balíčky s blíže neurčitelným obsahem bílého prášku, k tomu byla zjištěna přítomnost většího množství palných a bodných zbraní.

 • Exekuce zlatých a stříbrných šperků

  Finanční správa ve spolupráci s Celní správou přinesla do státního rozpočtu mikulášský dárek. Dne 7. 12. 2015 byla pracovníky Finanční správy a Celní správy provedena pečlivě připravená exekuční akce s pracovním názvem „Zlatá žíla I.“ Cílem akce bylo provedení mobilární exekuce u daňového dlužníka, jehož ekonomická činnost spočívá ve výrobě a prodeji šperků z drahých kovů a jehož daňový nedoplatek dosáhl výše 6 200 000 korun.

 • Není koberec jako koberec: Akce TEPICH

  Finanční úřad pro Karlovarský kraj věnoval celý čtvrteční den daňovým nedoplatkům. Tentokrát se zaměřil na obchodníky s koberci. Shodou „náhod“ 2 firmy v rodinném vlastnictví podnikající ve stejném oboru začaly vykazovat již neúnosnou míru svých dluhů.

 • Exekuční akce "Vyšehrad"

  V hlavním městě pokračují mimořádné exekuční zásahy. Dne 11. 11. 2014 v Praze proběhla akce s názvem „Vyšehrad“. V rámci ní zasahovalo celkem šest týmů složených z pracovníků vymáhání Finančního úřadu pro hlavní město Prahu a Celního úřadu pro hlavní město Prahu. Celkem navštívili 23 dlužníků a zabavili majetek a hotovost v celkové hodnotě přes 4 milióny korun.

 • Akce "RIVER"

  Daňová KOBRA zasahovala od 7. do 9. října 2014 na čtyřiceti místech České republiky. Případ s krycím názvem "RIVER" rozpracovali členové týmu KOBRA (Útvar odhalování korupce a finanční kriminality, Generální ředitelství cel a Generální finanční ředitelství) v úzké spolupráci s Finančně analytickým útvarem Ministerstva financí od poloviny března 2014.

 • Exekuční akce „Vltava“ vyplavila přes čtyři milióny korun

  Dne 1. 10. 2014 proběhla v Praze exekuční akce s názvem „Vltava“. Této akce se zúčastnily celkem čtyři týmy pracovníků vymáhání z Finančního úřadu pro hlavní město Prahu. Za jediný den navštívily přes dvacet daňových dlužníků a podařilo se jim zabavit finanční prostředky a majetek v celkové hodnotě přesahující 4 milióny korun.

 • Členové daňové Kobry zabránili stamilionovým únikům při obchodování s PHM

  Daňová Kobra opět zasáhla. Již v zárodku se podařilo zamezit možnému podvodu při obchodování s pohonnými hmotami. Analýza informací a jejich rychlá výměna mezi členy daňové Kobry (společný tým Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality, Generálního finančního ředitelství a Generálního ředitelství cel) a následný zásah u obchodníků s pohonnými hmotami zabránili škodě ve výši cca 650 milionů korun.

 • Finanční správa České republiky provedla exekuční akci Fata

  Provozovatelé dvou podniků dluží státu na odvodech z loterií a na přímých a nepřímých daních zhruba 20 milionů korun. "Při exekuci byly zabaveny peníze v hotovosti, hrací přístroje, automobily a jiné movité věci," uvedla Jitka Ježková, tisková mluvčí Generálního finančního ředitelství.

 • Zboží zabavené Finanční správou České republiky

  Zabavené zboží ze třetích zemí, předně z Jihovýchodní Asie. Celkem se nám podařilo od začátku roku 2014 zabavit 170 tisíc párů bot, 683 sestav cestovních kufrů, 20 tun bavlněné příze a 24 tun polyetylenových sáčků.

 • Finanční správa České republiky "uklízí" hlavní město

  Při exekuční akci s názvem „Úklid 1" zabavili pracovníci Finanční správy ČR majetek daňových dlužníků v celkové výši téměř 10 milionů korun. Jednalo se převážně o peněžní hotovost, automobily, vybavení prodejen a provozoven. Exekutoři se zaměřili zejména na ty poplatníky, kteří se v posledním období účelově stěhují do hlavního města Prahy a domnívají se, že zde uniknou pozornosti správce daně.

 • Akce "ROYAL"

  Při akci "ROYAL" pracovníci Finanční správy České republiky zakročili proti provozovatelům loterií a podobných her, kteří si řádně neplnili své daňové povinnosti. V rámci exekuce,které se zúčastnili i pracovníci Státního dozoru Specializovaného finančního úřadu, se jim podařilo zajistitit majetek a finanční prostředky ve výši téměř 30 miliónů korun.

 • Video z akce "Pavučina"

  Pracovníci Finanční správy se tentokrát zaměřili na prověřování firem, které v podezřelých obchodních řetězcích vystupují jako organizátoři a příjemci výnosů z daňových úniků.

 • Video z akce "INDAGO"

  Na této akci se podílelo téměř 600 kontrolorů finančních a celních správ ČR, SR, Rakouska a Německa. Exekuční úkony, realizované v rámci kontrolní akce, přinesly 135 a půl milionů korun. Tyto úkony probíhaly ve spolupráci s Finančně analytickým útvarem Ministerstva financí ČR.

Aplikační služby