Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Žádost – formulář pro tisk

Formulář Žádosti o poskytnutí kompenzačního bonusu slouží pro VYTIŠTĚNÍ.

Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu (pdf)

Doporučujeme využít webovou aplikaci (průvodce), která vás jednoduše a rychle provede vyplněním žádosti.

Upozornění k DIČ – pokud OSVČ splňuje podmínky pro poskytnutí kompenzačního bonusu, má přiděleno DIČ, které je nejčastěji tvořeno: „CZrodnéčíslo“ (rodné číslo se uvádí bez lomítek), např. DIČ: CZ7602071234.

V případě, že nevyužijete možnosti elektronického vyplnění žádosti, můžete si ji stáhnout a vyplnit ručně.

Po vyplnění a vlastnoručním podepsání žádosti máte několik možností, jak žádost o kompenzační bonus podat na finanční úřad místně příslušný ke správě daně z příjmů subjektu, který o bonus žádá:

  1. e-mailem:
    • vyplněnou a vlastnoručně podepsanou žádost naskenujte nebo vyfoťte a přiložte k e-mailu,
    • do Předmětu e-mailu uveďte: Žádost o kompenzační bonus,
  2. v listinné podobě:
    • vyplněnou a vlastnoručně podepsanou žádost odešlete poštou nebo odneste osobně na podatelnu územního pracoviště nebo na adresu územního pracoviště, kde ji můžete vhodit do sběrného boxu (kontakty zde, PDF soubor). Na finančních úřadech jsou připraveny sběrné boxy v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hod.

Aplikační služby