Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení daňových statistik

Oddělení koordinuje a metodicky řídí výkon v oblasti výkaznictví daní a s nimi spojenou analytickou a statistickou činnost. V těchto oblastech zpracovává metodické pokyny, podílí se na tvorbě obecných výkladových stanovisek a na vytváření strategie daňové politiky. Sleduje a vyhodnocuje časové řady jednotlivých údajů. Zpracovává a poskytuje souhrnné údaje z databází Generálního finančního ředitelství a finančních úřadů. V součinnosti s ostatními útvary orgánů finanční správy provádí operativní analýzy a statistická zjišťování, a to za účelem podpory správy daní, včetně reportingu. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování DIS, definuje věcné náplně požadavků na funkcionalitu DIS. Řídí a spravuje zveřejňování otevřených dat. Podílí se na přípravě podkladů pro Ministerstvo financí, orgány EU a další orgány veřejné moci. Spolupracuje na výběru daňových subjektů ke kontrole a na výběru daňových subjektů s nedoplatky k jejich vymáhání.