Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení daňových statistik

Oddělení koordinuje a metodicky řídí výkon v oblasti výkaznictví daní a s nimi spojenou analytickou a statistickou činnost. V těchto oblastech zpracovává metodické pokyny, podílí se na tvorbě obecných výkladových stanovisek a na vytváření strategie daňové politiky. Sleduje a vyhodnocuje časové řady jednotlivých údajů. Zpracovává a poskytuje souhrnné údaje z databází Generálního finančního ředitelství a finančních úřadů. V součinnosti s ostatními útvary orgánů finanční správy provádí operativní analýzy a statistická zjišťování, a to pro potřebu operativního řízení, vnitřní řídící kontroly a strategického rozhodování, včetně reportingu. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování DIS, definuje věcné náplně požadavků na funkcionalitu DIS. Řídí a spravuje zveřejňování otevřených dat.