Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení zahraničního protokolu a PR


Zajišťuje bilaterální spolupráci mezi finanční správou a zahraničními daňovými správami a multilaterální spolupráci s mezinárodními organizacemi daňových správ. Odpovídá za mezinárodní spolupráci daňových správ včetně uzavírání mezinárodních smluv o spolupráci. Zajišťuje protokolární činnosti. Spolupracuje s útvary Evropské komise na vytváření standardů hodnocení daňových správ v rámci Evropské unie. Realizuje komunitární program FISCALIS v České republice. Zajišťuje poskytování cestovních dokladů a náhrad zaměstnancům zařazeným na Generálním finančním ředitelství a Specializovaném finančním úřadě na zahraniční služební, resp. pracovní cesty. S Oddělením rozvoje služeb a Oddělením tiskovým spolupracuje na zajištění prezentace finanční správy. Řídí a koordinuje realizaci komunikační strategie finanční správy, včetně spolupráce se státními orgány České republiky. Ve spolupráci s dalším útvary finanční správy tvoří a řídí v oblasti komunikace informační programy, kampaně a projekty. Zajišťuje a koordinuje realizaci interní a externí komunikace finanční správy. Ve spolupráci s Oddělením rozvoje služeb a Oddělením tiskovým odpovídá za správnou aplikaci pravidel a prvků firemní identity.

Aplikační služby