Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení vnějších vztahů

Zajišťuje bilaterální spolupráci mezi finanční správou a zahraničními daňovými správami a multilaterální spolupráci s mezinárodními organizacemi daňových správ. Zajišťuje oblast mezinárodní spolupráce daňových správ včetně uzavírání mezinárodních smluv o spolupráci. Zajišťuje protokolární činnosti. Spolupracuje s útvary Evropské komise na vytváření standardů hodnocení daňových správ v rámci EU. Realizuje komunitární program FISCALIS v České republice. Zajišťuje poskytování cestovních dokladů a náhrad zaměstnancům zařazeným na Generálním finančním ředitelství a Specializovaném finančním úřadě na služební a pracovní cesty do zahraničí. Provádí nebo zajišťuje činnosti v dílčích oblastech souvisejících s organizací a řízením finanční správy, pokud k nim není věcně příslušný jiný útvar Generálního finančního ředitelství, zpracovává návrhy řešení problematik v těchto oblastech. Metodicky řídí a zajišťuje administraci a rozvoj aplikace k evidenci úkolů.