Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení tiskové


Oddělení odpovídá za komunikaci s médii, prezentaci na sociálních sítích a poskytují informace vyplývající ze zákona o svobodném přístupu k informacím. Oddělení vytváří, koordinuje a řídí komplexní interní i externí komunikační strategii finanční správy včetně spolupráce se státními orgány České republiky. Koordinuje a metodicky řídí činnost tiskových mluvčích orgánů finanční správy. Při komunikaci s médii i s veřejností spolupracuje s představenými a vedoucími zaměstnanci na všech stupních řízení finanční správy. Odpovídá za poskytování informací o činnosti finanční správy veřejnosti. Oddělení zpracovává podklady a nástroje pro komunikační strategii, vypracovává a realizuje návrhy mediálních kampaní, zajišťuje prezentaci orgánů finanční správy v médiích. Odpovídá za řízení veškerých aktivit realizovaných finanční správou na sociálních sítích. Plní povinnosti vyplývající ze zákona o svobodném přístupu k informacím, včetně organizace, koordinace a metodického řízení orgánů finanční správy v této oblasti. Ve spolupráci s Odborem služeb klientům a dalšími útvary se podílí na public relations a informačních kampaních. Řídí, koordinuje a ve spolupráci s dalšími útvary zajišťuje informační a propagační materiály a aktivity interního i externího charakteru. Zajišťuje ve spolupráci s dalšími útvary vyřizování dotazů veřejnosti. Vedoucí Oddělení tiskového je zároveň tiskovým mluvčím Generálního finančního ředitelství.

Aplikační služby