Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení rozvoje služeb


Oddělení zajišťuje a odpovídá za přípravu, realizaci, provozování a rozvoj nových služeb, zejména internetových a intranetových stránek finanční správy, webových aplikací portálu finanční správy a dalších služeb elektronického charakteru v oblasti funkčních požadavků. Zajišťuje budování, strategické vedení a ve spolupráci s dalšími útvary finanční správy analytické činnosti spojené s vývojem, rozvojem stávajících i nových služeb, zejména internetových a intranetových stránek finanční správy a webových portálů a aplikací. Oddělení odpovídá za zajištění činnosti Redakční rady internetových a intranetových stránek finanční správy. Oddělení strategicky řídí a koordinuje správu obsahu internetových a intranetových stránek finanční správy.

   

Aplikační služby