Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení koordinace spolupráce s ostatními orgány


Koordinuje a metodicky řídí činnosti související s výkonem a koordinací kontrolní činnosti. Koordinuje provádění multilaterálních kontrol. Podílí se na přípravě legislativy v oblasti své působnosti. Spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení a s dalšími oprávněnými státními orgány v rámci vykonávané agendy. Metodicky řídí činnosti související s bojem proti daňovým únikům, poskytuje technicko-taktickou součinnost v oblasti boje s daňovými úniky. Koordinuje a řídí činnosti v souvislosti se součinností státních orgánů a v rámci své působnosti spolupracuje s příslušnými orgány v zahraničí. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování DIS, včetně dalších podpůrných aplikací, a definuje věcné náplně požadavků na funkcionalitu DIS.

Aplikační služby