Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení právně - analytické


Oddělení je s celostátní působností odpovědné za provádění analýzy rozhodnutí civilních a správních soudů ve vazbě na správu daní a za poskytování informací o závěrech obsažených v těchto rozsudcích za účelem metodického usměrňování orgánů finanční správy. Oddělení dále provádí monitoring odborné literatury z oblasti daňově-právní s vazbou např. na občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, občanský soudní řád, správní řád, soudní řád správní, o kterých vede systematickou evidenci. Zajišťuje metodickou podporu v rámci dlouhodobých civilně-právních řízení, ve kterých je správce daně účastníkem řízení, a to jak s tuzemským, tak i zahraničním prvkem. Spolupodílí se s Odborem právním na připomínkovém řízení k legislativním návrhům v oblasti civilního práva a veřejného práva, které ovlivňují výkon správy daní. Spolupodílí se s Odborem daňového procesu, Odborem vymáhání a s dalšími odbornými útvary Generálního finančního ředitelství na metodickém řízení výkonu správy daní v oblasti zajištění úhrady na nesplatnou nebo nestanovenou daň, přičemž úzce spolupracuje s dalšími organizačními útvary finanční správy. Oddělení zabezpečuje připravenost orgánů finanční správy v oblasti ochrany osobních údajů v souladu se zvláštním právním předpisem. Plní povinnosti vyplývající ze zákona o svobodném přístupu k informacím, s výjimkou vedení evidence. Organizuje, koordinuje a metodicky řídí orgány finanční správy v této oblasti. Spolupracuje s Odborem vnějších vztahů.

Aplikační služby