Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení metodiky a mezinárodního vymáhání


Koordinuje a metodicky řídí s celostátní působností orgány finanční správy v oblasti vymáhání daní, při uplatňování nedoplatků v insolvenčním řízení, ve veřejné dražbě nebo v jiných exekučních řízeních, a v oblasti zajištění daní, s výjimkou zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň a záloh. Zpracovává metodické pokyny v oblasti vymáhání daní a provádí výklad právních předpisů, které upravují vymáhání daní. Analyzuje a vyhodnocuje rozhodovací činnost soudů, týkající se vymáhání daní. Vykonává působnost ústředního kontaktního orgánu, dílčího kontaktního orgánu nebo kontaktního útvaru při vymáhání některých finančních pohledávek. Koordinuje a metodicky zajišťuje s celostátní působností pomoc při jejich vymáhání pro členské státy Evropské unie a státy, s nimiž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu. Zajišťuje plnění úkolů v rámci mezinárodní spolupráce při vymáhání některých finančních pohledávek. Zpracovává statistické výstupy v oblasti jeho působnosti, včetně poskytování informací o provádění mezinárodní pomoci Evropské komisi, a zpracování podkladů pro Informaci o činnosti Finanční správy České republiky v této oblasti. Analyzuje úspěšnost postupů při vymáhání nedoplatků, zpracovává a realizuje návrhy věcných řešení a systémových opatření pro zvýšení efektivity vymáhání.

Aplikační služby