Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor vymáhání


Odbor s celostátní působností odpovídá za metodické řízení výkonu správy daní v oblasti zajištění daní vyjma zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň a záloh, vymáhání daní dle daňového řádu a při aplikaci insolvenčního zákona, v oblasti zajištění úhrady na nesplatnou nebo nestanovenou daň úzce spolupracuje s Odborem daňového procesu, Sekcí metodiky a výkonu daní a Sekcí řízení rizik při správě daní; v souladu se zvláštním právním předpisem vykonává působnost kontaktního orgánu při vymáhání některých finančních pohledávek ve spolupráci s členskými státy EU a státy, s nimiž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu a koordinuje s celostátní působností ve vymezených oblastech činnost orgánů finanční správy. V tomto rámci se odbor podílí na vytváření strategie daňové politiky, spolupracuje na přípravě právních předpisů a zpracovává metodické pokyny a tiskopisy. Na základě zákonného zmocnění vydává rozhodnutí v daňovém řízení. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování ADIS.

 

Aplikační služby