Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení ostatních nefiskálních agend


Oddělení odpovídá za metodické řízení a koordinaci výkonu správy daně z hazardních her, odvodu z loterií a jiných podobných her, cenové kontroly v rámci činnosti orgánů finanční správy a s tím souvisejících úkonů při správě daní. Podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů ve všech oblastech své působnosti a na tvorbě obecných výkladových stanovisek. Vede správní řízení, provádí k tomu potřebné procesní úkony, vydává rozhodnutí podle příslušného zákona a v rámci své působnosti provádí výkon dalších činností souvisejících se správou daní. Spolupracuje na vývoji a praktickém uplatňování ADIS, definuje věcné náplně požadavků na funkcionalitu ADIS. Odpovídá za zadávání a správu CEDR včetně jeho subsystémů.

 

Aplikační služby