Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení metodiky správy dotací a ostatních agend

Oddělení odpovídá za metodické řízení a koordinaci výkonu správy odvodů za porušení rozpočtové kázně, daně z digitálních služeb, daně z hazardních her, odvodu z loterií a jiných podobných her a výkonu cenové kontroly v rámci činnosti orgánů finanční správy. Vede daňová a správní řízení, provádí k tomu potřebné procesní úkony, vydává rozhodnutí podle příslušného zákona a v rámci své působnosti provádí výkon dalších činností souvisejících se správou daní. V rozsahu své působnosti vyřizuje opravné a dozorčí prostředky. Podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti své působnosti a na tvorbě obecných výkladových stanovisek. Definuje věcné náplně požadavků na funkcionalitu DIS. Odpovídá za zadávání a správu ESO a CEDR včetně jeho subsystémů.