Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Sekce právní


Sekce je odpovědná za metodické řízení výkonu a samotný výkon správy daní a správního řízení se zaměřením na výklad a aplikaci jednotlivých procesních institutů při správě daní a v souvislosti se správním řízením. Sekce metodicky upravuje a realizuje aplikaci právních norem v oblastech souvisejících s výkonem věcné působnosti orgánů finanční správy zejména ve vztahu k právu občanskému, obchodnímu, trestnímu apod. Sekce zajišťuje oblast ochrany osobních údajů dle zvláštního právního předpisu12). Ve všech oblastech působnosti se podílí na vytváření strategie daňové politiky a spolupracuje na přípravě návrhů právních předpisů včetně právních úprav mezinárodního práva a práva EU souvisejících s věcnou působností orgánů finanční správy. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování ADIS. Odpovídá za metodické řízení a koordinaci výkonu správy odvodů za porušení rozpočtové kázně, výkonu státního dozoru nad loteriemi a jinými podobnými hrami, výkonu cenové kontroly v rámci činnosti orgánů finanční správy.

 

Aplikační služby