Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení analytických systémů

Oddělení zajišťuje budování, rozvoj a provoz analytických systémů. Eviduje a zajišťuje analýzu potřeb a požadavků, definuje cíle, ve spolupráci s věcně příslušnými útvary definuje úroveň poskytovaných služeb pro analytické systémy s ohledem na závazné standardy, metodiky, legislativní i technologické podmínky. V oblasti své působnosti zajišťuje podklady pro finanční plánování a rozpočet s ohledem na zpracované koncepce a strategie. Spolupracuje s věcným garantem na přípravě podkladů pro tvorbu zadávacích dokumentací a následnou přípravu smluvních vztahů s dodavateli. Řídí proces kvality předávaného díla. Řídí nasazování analytických systémů v organizaci. Provádí kontrolu a analýzu dat analytických systémů.