Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení veřejných zakázek


Oddělení vytváří koncepci, provádí koordinaci, metodické řízení, poradenskou činnost, dohlídkovou činnost a kontrolu v oblasti zadávání veřejných zakázek. Provádí zajištění splnění povinností, které vyplývají ze zákona o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích právních předpisů, vyjma povinností, jejichž splnění zajišťuje Oddělení právních služeb či Oddělení právní podpory provozu. Provádí výkon činností v oblasti zadávání veřejných zakázek v rozsahu stanoveném interním aktem řízení, vyjma činností, které provádí Oddělení právních služeb či Oddělení právní podpory provozu.

Aplikační služby