Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor provozního zabezpečení


Odbor zabezpečuje provoz a správu majetku, který Generální finanční ředitelství užívá na území hl. města Prahy, provádí činnosti v rozsahu preventisty BOZP a PO, v oblasti autoprovozu, v oblasti hospodaření s energiemi a jinými medii v oblastech životního prostředí, v oblasti evidence majetku. V rámci své působnosti připravuje podklady k rozpočtu, k zadávání veřejných zakázek, zajišťuje operativní součinnost s příslušnými útvary orgánů finanční správy. Odbor zabezpečuje ochranu majetku ve spolupráci s Oddělením bezpečnosti.

Aplikační služby