Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor provozního zabezpečení


Odbor zabezpečuje správu, provoz a ochranu majetku, který Generální finanční ředitelství užívá na území hl. města Prahy. V rámci své působnosti připravuje podklady k rozpočtu, k zadávání veřejných zakázek, zajišťuje operativní součinnost s příslušnými útvary orgánů finanční správy. Odbor je ubytovatelem v ubytovnách a služebních bytech České republiky Generálního finančního ředitelství. Odbor zajišťuje činnost podatelny, rozmnožovny, telefonní ústředny a zabezpečuje autoprovoz organizačních útvarů Generálního finančního ředitelství v rámci své působnosti. Zajišťuje stravování zaměstnanců v budově Lazarská. Provádí činnosti v rozsahu preventisty BOZP a PO v budově Lazarská. Provádí výkon vybraných činností pro Specializovaný finanční úřad.

Aplikační služby