Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor provozního zabezpečení


Odbor zabezpečuje provoz a správu majetku, který Generální finanční ředitelství užívá na území hl. města Prahy, provádí činnosti v rozsahu preventisty BOZP a PO, v oblasti autoprovozu, v oblasti hospodaření s energiemi a jinými medii v oblastech životního prostředí, v oblasti evidence majetku. V rámci své působnosti připravuje podklady k rozpočtu, k zadávání veřejných zakázek, zajišťuje operativní součinnost s příslušnými útvary orgánů finanční správy. Odbor zabezpečuje ochranu majetku ve spolupráci s Odborem bezpečnosti. Odbor je ubytovatelem v ubytovnách a služebních bytech České republiky Generálního finančního ředitelství. Provozuje obsluhu pobočkové telefonní ústředny pro organizační útvary Generálního finančního ředitelství a orgány finanční správy na území hl. města Prahy.

Aplikační služby