Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Přílohy ke stažení

Finanční správa dnes oslovila přes 30 tisíc neaktivních držitelů datových schránek podnikající fyzické osoby. Důvodem je elektronické podání daňových přiznání.

JAK SE PŘIHLÁSIT DO DATOVÉ SCHRÁNKY

www.mojedane.cz

Paušální daň přilákala na 32 tisíc OSVČ. První záloha je splatná 20. ledna Finanční

Finanční úřady spouští infolinky k dani z nemovitých věcí, vyjedou do obcí pomáhat s daňovým přiznáním

Informační povinnost správce daně dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů a § 56 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Koho se v lednu dotknou změny u daně z nemovitých věcí?

Koho se v lednu dotknou změny u daně z nemovitých věcí?

CHCI SE PŘIHLÁSIT K PAUŠÁLNÍ DANI

FS znepřístupní datové schránky uzavřených finančních úřadů

Finanční správa eviduje přeplatky na silniční dani ve výši 635 milionů

Datové schránky zrušených finančních úřadů zůstávají dočasně funkční a doručená podání jsou platná

Přehled změn a novinek na rok 2023

Zrušení elektronické evidence tržeb od 1. 1. 2023

Od 1. ledna 2023 dochází ke zrušení bezplatné „daňové složenky“. Využijte placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

Finanční správa začíná rozesílat složenky pro zaplacení daně z nemovitých věcí

Změny na daňovém portále k 28. 2. 2022

Splňujete podmínky - Podáte oznámení – Máte prominuto Co je nutné udělat pro prominutí úroků z prodlení u DPH a silniční daně

Informační povinnost správce daně – Finančního úřadu pro Olomoucký kraj podle § 56 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu

Finanční správa začíná přijímat žádosti o nový kompenzační bonus 2021

Nárok na kompenzační bonus mají i lidé v úpadku, dobrovolníci v pečovatelských službách a pěstouni pracující na dohodu

Úřední hodiny Finančního úřadu

Paušální daň – platba za leden a únor se blíží Měsíční

Provozovatelé taxislužby mohou žádat o kompenzační bonus

Provozovatelé taxislužby mohou žádat o kompenzační bonus

Informace pro daňovou veřejnost

Přiznání k dani z nemovitých věcí a dani silniční můžete bez rizika sankcí podat až do 1. dubna

Paušální daň přehledně – jak a kdy platit měsíční zálohy

Vyřizování žádostí o povolení zvláštního režimu evidence tržeb po dobu odkladu EET

Finanční úřad pro Olomoucký kraj upozorňuje na blížící se termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021

Finanční správa začíná vyplácet podzimní kompenzační bonu

Poslanci schválili zákon o kompenzačním bonusu

Co znamená odklad EET pro podnikatele - zákon začíná platit od dnešního dne

Omezený provoz na finančních úřadech se prodlužuje do 20. listopadu

Na odevzdání přiznání zbývá už jen týden

Žádosti o kompenzační bonus za druhé bonusové období lze podat nejpozději do 7. srpna 2020

Dohodáři“ mohou vyplňovat a posílat žádosti o kompenzační bonus

Žádosti o kompenzační bonus za první bonusové období se podávají do 29. června

K O M P E N Z A Č N Í B O N U S P R O S P O L E Č N Í K Y M A L Ý C H S . R . O .

Termíny pro podání a zaplacení některých daní bez sankcí se posouvají

ODKLAD EET PRODLOUŽEN AŽ DO KONCE ROKU 2020

V pondělí 1. června je termín pro zaplacení daně z nemovitých věcí

Odhalení pokusů o zneužití kompenzačního bonusu

Finanční správa obnovuje provoz pracovišť v režimu 2 + 2

TISKOVÁ ZPRÁVA Finanční správa doposud vybrala téměř 1,4 milionu daňových přiznání

INFORMACE Generálního finančního ředitelství k PROMÍJENÍ pokut za nepodání KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ

Liberační balíček daňových opatření kvůli koronaviru

TISKOVÁ ZPRÁVA Finanční správa upozorňuje na důležitost podpisu v žádosti o vrácení přeplatku

Omezení a uzavření úřadu

Opatření přijatá Finančním úřadem pro Olomoucký kraj s ohledem na aktuální situaci v České republice v souvislosti s epidemií COVID-19

TISKOVÁ ZPRÁVA V březnu vyprší platnost u dvaceti tisíc pokladních certifikátů pro zařízení EET

Daňový subjekt může z důvodu tíživé sociální či ekonomické situace požádat správce daně o posečkání úhrady daně, popř. její rozložení na splátky.

Největší počet pokladních certifikátů k EET skončí v únoru. Nepatří mezi ně i váš?

TISKOVÁ ZPRÁVA Elektronické dražby se stávají dostupnějšími

Finanční správa upozorňuje na novelu zákona daně z nemovitých věcí. Dochází ke změně podmínek osvobození pozemků s vybranými krajinnými prvky

TRŽBY VYLOUČENÉ Z EVIDENCE TRŽEB ZAVEDENÍ NOVÝCH VÝJIMEK

V listopadu vyprší platnost u 38 tisíc pokladních certifikátů pro zařízení EET

NOVINKY U ELEKTRONICKÉ EVIDENCE TRŽEB

Elektronická evidence tržeb

TISKOVÁ ZPRÁVA Finanční správa se zaměří na kontrolu přepravních služeb

Zkontrolujte včas platnost certifikátu ve vašem pokladním zařízení pro EET

Finanční správa převede do optimalizovaného režimu 33 finančních úřadů

Finanční správa startuje Projekt Daně a cla do škol

TISKOVÁ ZPRÁVA Finanční správa se zaměřila na kontrolu poskytovatelů ubytovacích služeb přes Airbnb

Informace o podmínkách přijímání dokumentů dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů

Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Finanční správy České republiky

Optimalizace finančních úřadů povede ke snížení nákladů a zvýšení efektivity Finanční správy

Blíží se období výměny nejstarších pokladních certifikátů u zařízení pro EET

Informační povinnost správce daně – Finančního úřadu pro Olomoucký kraj podle § 56 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu

Na Plzeňsku se objevily podvodné e-maily, jménem Finanční správy lákají z lidí peníze

Upozornění na změnu uplatňování DPH u společníků společnosti - dříve sdružení bez právní subjektivity

Finanční správa ČR usnadní placení správních poplatků a nedoplatků ve vymáhání Novou

Reakce Finanční správy na informace v médiích týkajících se zasílání výzev novomanželům

Novinky v elektronické evidenci tržeb

Finanční správa ČR se připojila k Portálu občana

V systému EET se mění SSL certifikát!

EET - drtivá většina povinností plynoucích stávajícím poplatníkům ze zákona o evidenci tržeb platí i nadále beze změn

Základní kroky k evidenci tržeb - EET

Stanovení sazebníku úhrad nákladů za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Příjem stížností, oznámení a podnětů ve Finanční správě

Elektronická evidence tržeb - etržby Začínáme od 1. prosince 2016!!!

Upozornění pro registrované daňové subjekty žádající vrácení přeplatku na dani na účet neuvedený v registraci

Placení vybraných druhů daní prostřednictvím poštovní poukázky A - doklad V/DS.

Informace pro fyzické osoby k placení vybraných druhů daní od 1. 3. 2016

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2016

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2016

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí vlastnící pozemky v katastrálním území, které od 1. 1. 2016 přestává být součástí vojenského újezdu

Informace z úřední desky FS

dle § 38ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

dle § 127 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů