Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Přílohy ke stažení

Informace o zpracování osobních údajů správcem daně. Pověřenec: Mgr. Veronika Chmelařová GFŘ

5/22 Formuláře s tiskopisy ÚS

4/22 Formuláře a tiskopisy ÚS a Daňový řád

2/22 Virtuální sídla

Výroční zpráva za rok 2021

10/2021 Kompenzační bonusy

9/2021 Daňové řízení a tzv. "Schwarz-systém"

7/2021 WA Výnosy daní z NV

6/2021 KO Platební výměr

12/2020 KO Určená anonymizovaná rozhodnutí

5/2021 KU Příspěvkové organizace, právnické osoby, veřejné zakázky, vertikální a horizontální spolupráce, organigram

3/2020 BE Počty podání

3/2021 HE DPFO - DAP

4/2021 JE Přehled stížností na osoby v působnosti zák. č. 234/2014 Sb.

1/2021 ST Přehled trestních oznámení

13/2020 JE Kárná řízení a počty státních zaměstnanců

10/2020 UN Virtuální adresy

8/2020 BA Úroky vyplacené SD

6/2020 UN Trestní oznámení

7/2020 UN Počty kárných řízení

5/2020 VL Cílové odměny

2/2020 OK Kontroly v oblasti rozpočtové kázně Dotační projekty

Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Informace z úřední desky FS

dle § 38ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

dle § 127 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů