Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Přílohy ke stažení

Informační povinnost správce daně dle §56 daňového řádu a §2 vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby

Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů

(podle § 38v zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů)

Informace z úřední desky FS

dle § 38ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

dle § 127 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů